Skip to content

2005 Українське Кластерне Дослідження

Міжнародна фундація сприяння ринку

Інститут конкурентоздатності

Організація з безпеки та співробітництва в Європі

Підвищення конкурентоздатності економіки областей Заходу та Півдня України на основі формування нових виробничих систем (кластерів)

(Підсумки соціально-економічних досліджень)

м. Київ

2005

Під заг.ред. С.І. Соколенка – Київ, 2005 – с.238

Збірник висвітлює результати досліджень проблем соціально-економічної політики
та інноваційно-інвестиційного сприяння процесом регіонального розвитку на Заході
та Півдні України. В матеріалах досліджень подається вітчизняний досвід формування
нових виробничих мережевих структур – кластерів, аналізуються досягнення цих об’єднань
як в розвинутих, так і в депресивних регіонах країни, розглядаються перспективи
підвищення рівня економіки областей України на основі нової моделі організації виробництва.

Під загальною редакцією С. І. Соколенка, президента Міжнародної фундації сприяння ринку.

Проведення цього дослідження та публікація його підсумків стала можливою дякуючи підтримці обласних держадміністрацій, регіональних Торгово-промислових палат України та координатору проектів ОБСЕ в Україні.

ISBN 966-581-575-X© Міжнародна фундація сприяння ринку, 2005
Зміст

  1. Вступ

1.1. Об’єкт досліджень

1.2. Мета та основні напрями досліджень

1.3. Інші частини звіту

2. Огляд першоджерел

2.1. Визначення мікро – і макроекономічної конкурентноздатності

2.2. Теоретичні основи

2.3. Методологічні основи кластерного аналізу регіональної економіки

3. Аналіз по регіонах

3.1. Північно-Західний (Волинський) економічний регіон

3.1.1. Волинська область

3.1.2. Рівненська область

3.2. Подільський економічний регіон

3.2.1. Вінницька область

3.2.2. Тернопільська область

3.2.3. Хмельницька область

3.3. Карпатський економічний регіон

3.3.1. Закарпатська область

3.3.2. Івано-Франківська область

3.3.3. Львівська область

3.3.4. Чернівецька область

3.4. Південний (Причорноморський) економічний регіон

3.4.1. АР Крим

3.4.2. Миколаївська область

3.4.3. Одеська область

3.4.4. Херсонська область

3.4.5. м. Севастополь

4. Підсумки досліджень

4.1. Тенденції соціально-економічного розвитку України

4.2. Визначення факторів конкурентноздатності

4.3. Висновки щодо структурної політики

Додатки

Література

Подяка