Skip to content

ІТ-словник для джунів в ІТ-екосистемі

Цей маленький ІТ-словник допоможе вам розширити словникову базу, щоб полегшити розуміння колег з ІТ-сфери або легше вести бесіду з людьми з ІТ-екосистеми –  інвесторами, стартаперами, друзями тощо.

IT Dictionary

А

Аджайл (англ. Agile). На відміну від методологій, методів та фреймворків розробки ПЗ, в основі Agile – не конкретні процеси й навіть не елементи процесів, а високорівневі цінності.

Аутсорсинг (англ. Outsourcing). Використання зовнішнього джерела/ресурсу, залучення іншої компанії до виконання певних робіт.

ASAP (англ. As soon as possible). Дослівно – за першої можливості. Термінове завдання, яке потрібно виконати негайно.

Б

Бекенд (англ. Backend). Процес об’єднання сервера з користувачем. Бекенд-розробка – це набір апаратно-програмних засобів, за допомогою яких реалізована логіка роботи сайту. Попросту кажучи, це те, що приховано від очей користувача і відбувається поза його браузеромі комп’ютером.

Бесіда біля каміна (англ. Fireside chats). Поширений в американській і європейській практиці метод виходу з deadlock полягає в тому, що вирішення безвихідної ситуації відбувається шляхом ведення переговорів між сторонами із залученням незалежного посередника.

Блокчейн (англ. Blockchain). Децентралізована мережа, яка функціонує за принципом послідовного ланцюга блоків, які містять інформацію щодо операцій із токенами. Записи у блокчейні не підлягають змінам та є загально публічними, тому це дозволяє уникнути маніпуляцій з даними та забезпечити їх безпеку. 

В / W

Вайрфрейм (англ. Wireframing) Дослівно – каркас. Дуже ранній етап розробки вебсайту. Це часто передбачає загальний візуальний план розміщення елементів вебсторінки та встановлення деяких загальних шляхів користувача. Після узгодження каркаса додається дизайн і вміст. Може мати низьку або високу точність – перший зазвичай використовується на ранніх стадіях проєктування, тоді як другий є повноцінним наближенням готового продукту – макетом.

Віртуальна реальність або VR (англ. virtual reality). Створений технічними засобами світ, який передається людині через її відчуття: зір, слух, дотик і інші. Віртуальна реальність імітує як вплив, так і реакції на вплив. Для створення переконливого комплексу відчуттів реальності комп’ютерний синтез властивостей і реакцій віртуальної реальності проводиться у реальному часі. Ймовірно тепер віртуальну реальність можна замінити метавсесвітом.

Віртуальні світи (англ. Virtual worlds). Створене комп’ютером середовище, у яке можуть входити та досліджувати багато користувачів, і де вони можуть взаємодіяти з іншими. Часто це у формі аватарів або комп’ютерно змодельованих персонажів. Багатокористувацькі онлайн-ігри є одними з найвідоміших віртуальних світів.

​​Web3 або Web 3.0. Термін, що характеризує нову, кращу мережу Інтернет. Ця майбутня мережа, подібно до криптовалюти, метавсесвітів та NFT, послуговуватиметься принципами децентралізації та відкритості. Зокрема, Web3 використовуватиме блокчейн-технології, і, у такий спосіб, мережа належатиме однаково кожному користувачу та розробнику.

WIP (англ. Work in progress). Дослівно – Робота в процесі. Частково виконані договори.

Д

ДАО або децентралізована автономна організація (англ. DAO aka decentralised autonomous organisation). Онлайн-спільнота, що працює як орган управління та краудфандингу через блокчейн. Це вільні групи без лідерів, які створюють продукти та роблять інвестиції. 

ДАО-колекціонери (англ. Collector DAOs). Надають можливість кільком особам володіти фрагментом NFT, що дозволяє NFT-трейдерам з меншим депозитом приєднатися до дорожчих проєктів.

Доповнена реальність (англ. Augmented reality aka AR). Доповнення фізичного світу за допомогою цифрових даних, яке забезпечується комп’ютерними пристроями в режимі реального часу.

І

Імерсивна технологія (англ. Immersive) Дослівно – занурення. Технологія, яка занурює користувача в інше середовище або розширює цифрове середовище користувача. Часто це робиться за допомогою гарнітури віртуальної реальності.

К

Квантові технології (англ. Квантові технології). Низка нових технологій, зокрема квантові обчислення, квантове зондування та квантовий зв’язок, базуються на квантовій теорії, яка пояснює поведінку матеріалу та енергії на субатомному рівні.

М

Машинне навчання (англ. Machine learning). Галузь штучного інтелекту, заснована на ідеї, що системи можуть навчатися на основі даних, ідентифікувати закономірності та приймати рішення з мінімальним втручанням людини. Розпізнавання зображень і мови — наприклад, чат-боти, такі як Siri — засновані на машинному навчанні.

Метавсесвіт (англ. Metaverse). Термін ввів письменник-фантаст Ніл Стівенсон у своїй книзі «Снігова аварія» 1992 року, використовуючи його для позначення всесвіту, створеного комп’ютером. Загалом термін розуміють як віртуальний світ, де люди збираються, щоб грати в ігри, спілкуватися та працювати. Пуристи метавсесвіту кажуть, що метавсесвіт має бути сумісним — і тому, швидше за все, він буде підтримуватися криптовалютою та незамінними токенами.

Н / N

NFT (англ. Non-fungible token). Дослівно – незамінний токен. Це тип цифрових активів, створений на блокчейні, який дозволяє отримати право власності на товар, що існує винятково в мережі, наприклад зображення, анімацію або відео, водночас засвідчити його оригінальність.

С / S

Скрам (англ. Scrum). Легкий фреймворк, який допомагає людям, командам та організаціям створювати цінність за допомогою адаптивних розв’язків комплексних проблем.

Софт скілз або м’які навички (англ. Soft skills). Надпрофесійні навички, які допомагають вирішувати життєві завдання та працювати з іншими людьми.

Стек (англ. Stack). Набір технічних інструментів, які компанія використовує для запуску своєї послуги чи продукту. У багатьох випадках вони призначені для взаємодії один з одним, надаючи власнику можливість вибирати для себе найбільш корисні інструменти. Наприклад, стартап може використовувати різне програмне забезпечення для керування клієнтами, для роботи вебсайту, для здійснення платежів. Разом вони представляють стек. Деякі елементи можуть бути виготовлені на замовлення з нуля; інші можуть бути сторонніми інструментами. API може допомогти цим різним інструментам взаємодіяти.

Software will eat the world. Дослівно – софт поглине світ. Вираз, який став крилатим після виходу однойменної статті.

Т

Тактильна технологія або хаптик, кінестетична комунікація, 3D-дотик (англ. Haptics). Дослівно – тактильні відчуття. Хаптична технологія – це використання технології для створення відчуття дотику за допомогою вібрації або сил, таких як ультразвук. Тактильні дії можна використовувати для створення ілюзії дотику до об’єкта у віртуальному світі.

Токен (англ. Token). Одиниця обліку в мережі блокчейн, за допомогою якої можна створювати цифрові цінності.

Ф / F

Фасилітатор (англ. Facilitator). Людина, відповідальна за дотримання регламенту заходів та підтримує позитивний настрій у групі.

Фронтенд (англ. Frontend). Розробка користувацького інтерфейсу і функцій, які працюють на стороні клієнта вебсайту або програми. Це все, що бачить користувач, відкриваючи вебсторінку, і з чим він взаємодіє. Фронтенд-розробник співпрацює з дизайнерами, програмістами та UX-аналітиками, щоб створювати зручний і потрібний продукт.

Fuzzy front end of innovation (aka Idea Management). Невизначений за часом етап спроб і помилок або етап високої невизначеності.

Ю / U

UI або інтерфейс користувача (англ. User interface). Інтерфейс користувача – це все, що користувач бачить або з чим взаємодіє на вебсайті чи в додатку. Зробити інтерфейс чистим і простим у використанні є важливою частиною дизайну. 

UX або користувацький досвід (англ. User experience). Це те, що відчувають користувачі, коли вони взаємодіють з вашим продуктом. Наскільки вебсайт приємний у користуванні, простий у розумінні та навігації. Це широкий термін, який може охоплювати не лише цифрові інтерфейси, але й усе, що стосується продукту.