Skip to content

Українські кластери

Становлення українських кластерів

Перші зусилля по формуванню кластерів в Україні були зроблені ентузіастами з науки й бізнесу в регіоні Поділля ще в середині 1990-х. В липні 1998 року ними була створена асоціація «Поділля Перший», яку очолив ректор Національного університету Поділля Радомир Сілін. Для новачків об’єднання зусиль підприємців, представників влади, науки, освіти та громадських організацій виявилося непростою справою. З 1999 року, на базі Асоціації був створений Центр Соціальних-економічних Досліджень Подільського регіону. 

Все ж у 1998 році з’явився перший в Україні будівельний кластер, який очолив Микола Малий. Можливість створення і розвитку в ті непрості роки будівельного кластера в Хмельницькій області пояснюється наявністю на території області корисних копалин, які використовуються в будівельній індустрії, наукової-виробничої бази, а також великими потоками фінансових ресурсів, що проходять через великі гуртові ринки.

Формування поряд з будівельним супутніх кластерів — туристичного, швейного, харчового та їх успішне функціонування, підтверджувало перспективність руху в цьому напрямку. В цьому чимала заслуга Михайла Войнаренка, Ірини Баннова, Наталії Гнатюк і волонтера світу Вольфганга Прайса.

Концепцію об’єднання інтеграційних зусиль через кластери підхопили і багато інших регіонів України, розглядаючи Хмельниччину як навчальний центр, платформу, в рамках яких проводитиметься пошук найбільш придатних для своїх регіонів моделей об’єднання своїх природних та інтелектуальних ресурсів. 

На початку ХХІ сторіччя слід визнати південні регіони — Одеську, Херсонську області, а також Карпатський регіон — Івано-Франківську, Закарпатську та Львівську області. Практично у всіх зазначених регіонах (та й тих, які їх прагнуть наздогнати) спостерігався перший етап кластеризації регіональної економіки, тобто об’єднання зусиль бізнесу, науки й влади здійснювалося у сферах максимально швидкого повернення вкладеного капіталу й отримання прибутків, тобто в галузі туризму, будівництва, а також або АПК, або в легкій промисловості.

Кластер народних художніх промислів “Сузір’я”

Прикладом ефективного використання природних ресурсів, зокрема, граніту, в розвитку будіндустрії й формуванні кластеру будівництва та будматеріалів можуть служити зусилля, зроблені в Житомирській області. У складі учасників цього кластера було два банки,які інтенсивно співпрацювали  з будівельними компаніями, а також навчальні заклади, що забезпечували підготовку та впроваджували програми стажувань для персоналу. 

Криза у світовій економіці у 2008 – 2010-х роках позначилася й на процесі розвитку українських регіональних кластерів. Пошук взаємовигідного партнерства з іншими державами, які проводила Україна з метою підвищення своєї конкурентоспроможності, заклало серйозну основу для руху в бік формування міждержавних кластерних об’єднань підприємств України з сусідніми державами. Для України найбільші перспективи в цьому напрямку намітилися в рамках швидко висхідної кластерної взаємодії через ОЧЕС («Організація Чорноморського Економічного співробітництва») й через 6 єврорегіонів, що сформувалися Європейським Союзом на кордонах України.

Прикарпатським науково-аналітичним центром було розроблено програму кластерної моделі “Ліжникарство та інші народні художні промисли на Прикарпатті”. В рамках цієї програми 16 лютого 2004 року було зареєстровано Кластер народних  художніх промислів “Сузір’я”.

Протягом 1997-2010 років Станіслав Соколенко та представники порталу ucluster.org організували навчання і виступили на численних конференціях в Україні та за кордоном.

2009

2009/6/30, Київ

Третій круглий стіл “Кластери – ефективний інструмент розвитку економіки”
Організатор – Рада Конкурентоспроможності України
Репортаж – ucluster.org

2009/05/31-06/03, Севастополь

4-я Международная научно-практическая конференция “Развитие инновационных кластеров в современных условиях реструктуризации экономики”
Организаторы – МФСР и Севастопольская ТПП
Презентация – ucluster.org

2009/5/18-22, Крим

XIV міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання розвитку інноваційної діяльності”
Організатор – Міністерство економіки Автономної Республіки Крим
Анонс – minek.crimea-portal.gov.ua

2009/05/14, Київ

Територіальні будівельні кластери – ефективний спосіб взаємодії влади, бізнесу та громадськості, фактор синергійного комерційного та соціального розвитку.
Організатор – Комітет підприємців-виробників будматеріалів та виробів при Торгово-промисловій палаті України
Анонс – avbmv.com.ua
Репортаж – ucluster.org

2009/4/16-17, Казань, Россия

Международный Форум “Развитие инновационного пространства СНГ. Роль и место Торгово-промышленных Палат стран содружества”
Организаторы – ТПП России, Белоруссии, Казахстана и Украины
Презентация – ucluster.org
Итоги – ucluster.org

2009/3/26, Симферополь

Научно практическая конференция “Социально-экономическое развитие Крыма на основе кластеров”
Организаторы – Министерство экономики Автономной Республики Крым совместно с Торгово-промышленной палатой Крыма
Презентация – ucluster.org

2009/2/12, Харьков

Региональный семинар по проблемам инновационного развития “Опыт и перспективы создания кластеров как возможность регионального развития”
Организаторы – Государственное Агентство по инвестициям и инновациям, Северо-Восточный Центр инновационного развития.
Презентация – ucluster.org

2009/1/23, Сміла, Черкаська область

Семінар – нарада “Розвиток територіальної громади на основі кластерної моделі виробництва”.
Організатори – Черкаська облдержадміністрація, Смілянська райдержадміністрація, Центр туризму Смілянської райдержадміністрації, Українська Академія наук (УАН), Міжнародна Фундація сприяння ринку
Презентація – ucluster.org

2008

2008/11/12, Київ

IV Національний Форум “Стратегії конкурентоздатності регіонів в умовах глобалізації: український та закордонний досвід” –
Організатор – Проект “Регіональне врядування та розвиток”
Анонс – rgd.org.ua
Презентація – ucluster.org

2008/11/05, Київ

Круглий стіл “Шляхи виходу з кризи економіки України”.
Організатор – КТПП та ІЕП НАНУ
Презентація – ucluster.org

2008/10/22, Одесса

Круглый стол на тему внедрение кластерных моделей ведения хозяйства Одесском областном совете
Организаторы – Одесская областная организация работодателей совместно с областным советом
Репортаж – ucluster.org

2008/10/1-2, Харків

Семінар: “Антикризове управління підприємствами в сучасних умовах”
Організатор – Головне управління промисловості, транспорту і зв’язку Харківської обласної державної адміністрації
Анонс – kharkivoda.gov.ua

2008/7/29, Мелитополь

Научно-практический семинар “Кластер пчеловодства – путь развития сельских территорий и укрепления здоровья общества”
Организаторы – ННЦ «Институт пчеловодства им. П.И. Прокоповича УААН», Национальная ассоциация пасечников Украины «УКРПЧЕЛПРОМ», благотворительное общество пчеловодов-любителей «Бджілка».
Презентация – ucluster.org
Репортаж – unian.net
Анонс – mlt.gov.ua

2008/7/11, Полтава

Круглий стіл “Формування та розвиток регіональних кластерів як один із інструментів підвищення конкурентоспроможності регіону”
Організатор – Полтавська ОДА
Презентація – ucluster.org

2008/6/26-27, Львів

Міжнародна науково-практична конференція „Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів”
Організатор – Інститут регіональних досліджень НАН України спільно з Агенцією регіонального розвитку та європейської інтеграції
Репортаж – irr.org.ua
Презентація – ucluster.org

2008/6/11-13, Тернопіль

Міжнародна науково-практична конференція “Будуємо нову Європу: будівельні кластери та стратегії розвитку регіонів при підготовці до Євро-2012”
Анонс – tisit.com.ua
Репортаж – tisit.com.ua
Презентація – ucluster.org

2008/5/12-16, Алушта

Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні питання інноваційної діяльності”
Організатор – Міністерство економіки Автономної Республіки Крим
Анонс – invest-crimea.gov.ua
Анонс – minek.crimea-portal.gov.ua
Презентація – ucluster.org

2008/4/16-17, Севастополь

3-я Міжнародна конференція „Підвищення конкурентоздатності економіки на основі формування кластерної моделі виробництва”
Презентація – ucluster.org

2008/4/4, Хмельницький

VІІ Економічний форум Подільського регіону “Управління соціально-економічними системами в контексті реалізації кластерної концепції регіонального розвитку”
Організатори – Хмельницька обласна державна адміністрація, Асоціація “Поділля Перший”
Репортаж – ppngo.org

2008/3/27, Київ

Науково-практична конференція “Шляхи активізації інноваційної діяльності в Україні”
Презентація – ucluster.org

2008/3/25, Черкаси

Науково-практичний семінар “Формування інноваційних кластерів – ключ до підвищення конкурентоспроможності регіону”

2008/2/25, Кировоград

Научно-практическая конференция “Повышение конкурентоспособности экономики на основе формирования кластерной модели производства”
Анонс – chamber.kr.ua

2008/1/22, Москва

Повышение конкурентоспособности и инновационности на основе кластеров: Опыт Украины
Презентация – ucluster.org

2007

2007/11/5, Донецьк

Всеукраїнська науково-практична конференція „Наукові концепції та практика реалізації стратегій інноваційного розвитку України та її регіонів”
Презентація – ucluster.org

2007/4/25-26, Севастополь

Друга Всеукраїнська конференція “Розвиток ефективної ринкової економіки регіонів на основі промислових кластерів”
Організатор – Торгово-промислова палата України разом із Міжнародною фундацією сприяння ринку і Севастопольською ТПП, за сприяння Спілки економістів України та Севастопольської міськдержадміністрації
Репортаж – lcci.com.ua

2007/04/24, Крим

Науково-практична конференція “Проблеми формування інноваційних механізмів у сучасних умовах. Соціально-економічний розвиток Криму на основі кластерів”.
Організатори – Міністерство економіки Автономної Республіки Крим разом з Торгово-промисловою палатою Криму
Анонс – minek.crimea-portal.gov.ua

2004

2004/10/25, Київ

Всеукраїнська нарада “Формування заходів та практика реалізації регіональних програм розвитку малого підприємництва”
Організатор – Держпідприємництво України за участю Київської міської державної адміністрації
Анонс – dkrp.gov.ua

2004/4/27, Луганск

Луганский региональный форум по внедрению новых производственных систем
Анонс – loga.gov.ua

2004/3/27-28, Івано-Франківськ

Форум “Перспективи підвищення конкурентноздатності економіки Івано-Франківської області”.
Організатор – Управління з питань внутрішньої політики ОДА
Анонс – gov.if.ua

2004/1/12, Івано-Франківськ

Семінар-нарада “Нові виробничі системи – основа підвищення конкурентноздатності економіки Івано-Франківської області”
Організатори – Управління з питань внутрішньої політики ОДА та МФСР
Анонс – if.gov.ua

2003

2003/11/26, Москва, Россия

Форум “Социальные Аспекты и Финансирование Индустриальной Реструктуризации”
Организаторы – Академия Национальной Экономики, Правительство РФ
Презентация – unece.org

2002

2002/3/26-28, Будапешт, Венгрия

Building Competitive Advantage in Nations: Increasing Transparency, Combating Corruption and Improving Corporate Governance
Организаторы – U.S. Agency for International Development (USAID)
Презентация – cipe.org

2002/2/12-13, Женева, Швейцария

Industrial Restructuring in European Transition Economies: Experience to Date and Prospects
Организаторы – UN Economic Commission for Europe
Презентация – unece.org

2001

2001/11/16, Київ

Международный экономический форум “Новые производственные системы и ускоренное развитие регионов”
Анонс и итоги форума – ucluster.org

1998

1998/12/9, Київ

Круглий стіл “Безпека економічних трансформацій”
Організатор – Національний інститут стратегічних досліджень
Репортаж – ucluster.org

1997

1997/6/1, Братислава, Словакия

Seventh B.I.O. International Conference. Danube River Bonds
Организаторы – Biopolitics International Organization
Презентация – biopolitics.gr