Skip to content

Стартап енциклопедія або Гід термінів для фаундерів та інвесторів

Стартап енциклопедія створена для підвищення грамотності українських стартапів, бізнес-ангелів і інвесторів, які працюють зі стартапами та усім, хто хоче розібратись у темі стартапів та створювати інноваційний бізнес в Україні.

Стартап енциклопедія

А

 • Акредитований інвестор (англ. Accredited Investor). Резидент США, потенційно зацікавлений в інвестуванні стартапів. Згідно з SEC: «Фізична особа з доходом, що перевищує $200 000 за кожен із двох останніх років, або спільний дохід із подружжям, що перевищує $300 000 за ці роки, і обґрунтованим очікуванням такого ж рівня доходу в поточному році; або Фізична особа, яка має індивідуальний капітал або спільний капітал із чоловіком/дружиною цієї особи, що перевищує $1 мільйон на момент покупки, за винятком вартості основного місця проживання такої особи». Для стартапу це означає, що ви повинні вимагати від потенційних інвесторів довести, що вони можуть дозволити собі ризикувати своїми грошима у вашому стартапі.
 • Акселератор (англ. Accelerator). Хаб, де стартапи отримують наставництво, простір для роботи над своїми ідеями, а іноді й початковий капітал.
 • Ангел-інвестор або Бізнес-ангел (англ. Angel Investor). Приватний інвестор, що дає фінансову та експертну підтримку компаніям на різних стадіях.

Топ українські ангел-інвестори.

Як стартапу знайти свого бізнес-ангела?

 • Ангельські інвестиції (англ. Angel Investments). Інвестиції, які робляться бізнес-ангелами. Найчастіше $20-100 тис., на ранніх стадіях розвитку стартапу.
 • Акціонерна угода (англ. Shareholders Agreement). Документ підписується, коли компанії ще немає, але партнери мають чіткий намір офіційно оформити бізнес — зареєструвати компанію, і бути впевненими в умовах майбутньої кооперації. Доки компанія не буде зареєстрована то діє Договір між засновниками стартапа, після чого положення договору переносяться до Акціонерної угоди з більшою деталізацією.
 • Апсайд (англ. Upside). Дослівно – потенційна вигода. Очікування зростання котирувань акції.

Б

 • Біздев або Розвиток бізнесу (англ. Business Development). Це створення для організації довготривалої цінності, що формується клієнтами, ринками та зв’язками. Для стартапів, у яких, як правило, бізнес-процеси ще тільки починають формуватися, саме біздев може стати ключем до успіху.
 • Бізнес-модель. Спрощене уявлення про бізнес, джерело його доходів, створення вигоди для користувачів. Бізнес-модель визначає, як саме організація створює продукт, постачає клієнтам і набуває вартості (економічну, соціальну, іншу). Однією з причин провалу багатьох стартапів є вибір нежиттєздатної бізнес-моделі.
 • Бутстрепінг (англ. Bootstrapping). Розвиток бізнесу лише на власні кошти, без залучення стороннього фінансування.
 • Burn Rate aka Run Rate. Дослівно – швидкість згоряння. Як швидко стартап витрачає гроші. 
 • B2B aka Business to Business. Бізнес модель де стартап продає речі іншим компаніям.
 • B2C aka Business to Consumer. Бізнес модель де стартап продає товари та послуги клієнтам для особистого користування

B

 • Вайт лейбл (англ. White label). Дослівно – біла етикетка. Модель співпраці, при якій одна компанія виробляє продукт, а інша продає його під власним брендом.
 • Вбивця Гугла (англ. Google Killer). Надамбіційний стартапер, який вважає, що винайшов щось геніальне. Вираз використовується жартома.
 • Венчурний капітал / венчурний капіталіст або VC (англ. Venture Capital aka Venture Capitalist aka VC). Довгостроковий, ризиковий капітал, що інвестується в акції швидкозростаючих стартапів / компаній з метою отримання високого прибутку після реєстрації акцій цих компаній на фондовій біржі. Венчурний капіталіст – це інвестор приватного капіталу, який надає капітал компаніям, що демонструють високий потенціал зростання в обмін на частку акцій. 
 • Венчурні інвестиції (англ. Venture Capital Investments). Інвестиції, які робляться венчурними фондами чи інвестиційними компаніями. Суми інвестицій можуть різні – від $50 тис. і до десятків мільйонів доларів.
 • Венчурні фонди (англ.Venture Funds). Інвестиційні організації, що вкладають кошти у перспективні інноваційні компанії, зазвичай технологічні стартапи. Грають на ризик, але у разі успіху проєкту, можуть отримати значний прибуток.
 • Вестинг (англ. Vesting). Процес розбивки отримання опціону (акцій компанії / стартапу) в залежності від відпрацьованого над проєктом часу. Тобто весь пакет акцій надається не відразу, а поступово. Стандартний період вестингу –  4 роки.
 • Віральність (англ. Virality). Стрімкість розповсюдження контенту серед користувачів, сарафанне радіо.
 • Внутрішня норма прибутку (англ. Internal Rate of Return aka IRR). Внутрішня ставка дохідності, показник дохідності Cash Flow (грошового потоку).
 • Vaporware (від англ. “Vapor” – пар або фантом і “ware” – виріб або продукт виробництва). Тобто “фантомний виріб”. Цим словом називають продукт, який був широко розрекламований ще до того, як почалося його реальне виробництво, а можливо, ніколи не планували виробляти. Це спосіб перевірити ринковий попит. Деякі люди думають, що це неприйнятно, але спосіб використовується часто.

Г

 • Гейміфікація (англ. Gamify). Це застосування принципів гри в неігровому середовищі для залучення користувачів до вирішення проблем.
 • Грошовий потік або Рух грошових коштів (англ. Cash Flow). Реальний рух коштів підприємства, як готівкових, так і розміщених на рахунках. При розрахунку показника враховуються як притоки, такі як прибуток, і відтоки – будь-які реальні витрати. Він може розраховувати як для компанії в цілому, так і для окремого сегмента бізнесу, інвестиційного проєкту або продукту.
 • Gatekeeper. Дослівно – брамник. Фінансовий консультант інвесторів, які мають намір вкластися у венчурні фонди.
 • Growth Hacking. Дослівно – злом зростання. Це тенденція у сучасному маркетингу, що відповідає за зростання попиту, розширення та просування компанії. Підхід стартаперів до розкрутки і маркетингу, що полягає в безперервному пошуку можливостей й використання нестандартних маркетингових інструментів.

Д

 • Декакорн (англ. Decacorn). Компанія, капіталізація якої складає більше $10 мільярдів.
 • Договір між засновниками стартапа (англ. Founders Agreement). Угода між співзасновниками чи партнерами, які планують у майбутньому чи вже працюють над спільним проєктом. У цьому документі засновники прописують деталі розвитку компанії, майбутні частки власності та зобов’язання кожного з них. Founders Agreement діє доки не буде зареєстрована компанія, після чого положення договору зазвичай переносятся в Акціонерну угоду з більшою деталізації.
 • Долина Смерті (англ. Death Valley). Період життя стартапу, найскладніша стадія, за якої всі витрати, інвестиції та інші витрати були зроблені, проєкт запущений, але прибутку ще немає і незрозуміло, чи буде.
 • Дотком (англ. Dotcom). Компанія заробляє виключно за рахунок роботи в інтернеті. Злегка застарілий термін, що веде свою історію з кінця 1990-х.
 • Дью-ділідженс або юридичний аудит (англ. Due Diligence). Дослівно – належна обачність. Процес ретельного аналізу стартапу щодо доцільності вкладу грошей та ресурсів. Ця стадія може тривати кілька місяців і завершується прийняттям остаточного рішення початку інвестицій чи відмови від них. Розглядаються всі аспекти стану ринку загалом, можливості, які відкриває реалізація проєкту, процес побудови бізнесу.
 • Deadlock. Дослівно – глухий кут або так звана безвихідна ситуація, – обставини, у разі настання яких подальше функціонування компанії неможливе. Класичним deadlock є неможливість прийняти спільне рішення учасниками, які володіють частками у статутному капіталі в розмірі 50 % кожен. Ситуація, за якої кілька процесів перебувають у стані нескінченного очікування ресурсів через блокування один одного.
 • Deal flow. Дослівно – потік угод. Початковий етап пошуку конкурентоспроможних проєктів інвестором. Основними джерелами інформації про них стають їх описи, що надходять інвестору. Зі свого боку, інвестор сам шукає проєкти.

E

 • Екзит (англ. Exit). Дослівно – вихід. Продаж своєї частки у компанії. Компанія має акціонерів — її засновників та інвесторів, які володіють частками в проєкті. Коли вони продають свою частку, то роблять “вихід” – екзит.
 • ЕBІТ або Прибуток до виплати відсотків і податків (англ. Earning Before Interest and Tax). Аналітичний показник, який дорівнює обсягу прибутку до вирахування відсотків за позиковими коштами і сплати податків. Вважається показником оперативної ефективності організації.
 • EBITDA або Прибуток до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань (англ. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Прибуток компанії до виплати відсотків, податків та амортизаційних відрахувань. EBIT плюс амортизаційні відрахування.
 • Elevator Pitch. Дослівно – розмова у ліфті. Виклад суті проєкту інвестору в дуже короткій формі – за 30 секунд.

Є

З

 • Злиття та Поглинання (англ. Mergers and Acquisitions aka M&A). Загальна назва для процесів злиття та поглинання компаній, в результаті яких на ринку з’являються нові, більші компанії (злиття) або одна компанія купує іншу (поглинання).

I

 • Інкубатор (англ. Incubator). Цей варіант побудови бізнесу добре підходить тим, хто має ідею для стартапу, проте не знає як втілити її в реальному житті без підприємницького досвіду. Таким людям інкубатори надають інфраструктуру, участь у тренінгах та тематичних заходах, менторів.
 • Інтелектуальна власність (англ. Intellectual Property aka IP). Результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї або кількох осіб. Це може бути патент або секретна формула. Не кожен стартап має IP, але якщо стартап залежить від нього, краще захистити його патентом.
 • Ітерація (англ. Iterate). Цикл з отримання зворотного зв’язку від користувачів і коригування частини продукту.

K

 • Канва бізнес-моделі (англ. Business Model Canvas). Інструмент стратегічного управління, щоб описати, сформулювати, викласти на папері бізнес-модель стартапу / проєкту.
 • Кастдев або Розвиток клієнта (англ. Custdev aka Customer Development). Тестування ідеї чи прототипу майбутнього продукту на потенційних споживачів. Відповідно до цієї концепції продукт обов’язково має вирішувати проблему клієнта. Спочатку виявляється проблема, потім розробляється продукт, а не навпаки.
 • Кілер фіча (англ. Killer Feature). Вбивча якість продукту або послуги стартапу, що дає велику конкурентну перевагу.
 • Кліфф (англ. Cliff). Період після проходження якого працівник має доступ до своїх акцій. Кліфф на один рік означає, що ви не отримаєте жодної акції до першої річниці дати початку роботи у стартапі. Після проходження кліффу, тобто 1 року, працівник отримує 25% від обумовленої долі, а потім щомісячно або щоквартально, протягом ще 3-х років буде отримувати останні 75%.
 • Комітмент (англ. Commitment). Дослівно – зобов’язання. Домовленість дотримуватися взятих на себе зобов’язань, зокрема фінансових.
 • Конвертована позика або борг з можливістю конвертації (англ. Convertible Loan). Короткостроковий борг, який конвертується в капітал. Зазвичай він конвертується на наступному інвестиційному раунді.
 • Кофаундер (англ. Сo-founder). Співвласник компанії / стартапу. 
 • Краудфандінг (англ. Crowdfunding, від crowd – “натовп”, funding – “фінансування”). Колективне співробітництво людей, які добровільно об’єднують свої гроші для підтримки зусиль інших людей або організацій.
 • Кредитне плече (англ. Leverage). Дослівно – співвідношення. Це співвідношення між власними коштами трейдера та зовнішніми інвестиціями.
 • Кустарна промисловість (англ. Cottage Business / Cottage Industry). Бізнес може досягти успіху, але він не масштабний і не дуже підходить для венчурного капіталу.

Л

 • Лонч або Запуск (англ. Launch). Офіційний запуск продукту передбачає цілу низку обов’язкових дій. Успішність стартапу залежить від безлічі факторів, які важливо пропрацювати перед стартом: етап тестування, написання стратегії / цілі, пошук інвесторів, розробка прототипу, альфа / бета-тестування.
 • Лін (англ. Lean). Концепція менеджменту, заснована на прагненні мінімізувати всі види втрат та досягти мети найшвидшим шляхом з мінімальними витратами.
 • Low Hanging Fruit. Дослівно – низько звисаючі фрукти. Термін позначає швидкий та легкий шлях отримання прибутку.

M

 • Масштабований (англ. Scaleable). Стартап, який може вирости до величезного розміру, оскільки існує великий ринок і попит або стартап зможете переміщатися на різні ринки зі своїм продуктом за допомогою півоту або ітерації.
 • Мезонін (англ. Mezzanine). Етап після отримання третього (зазвичай) раунду інвестицій у класичній схемі йде прямо перед виходом на IPO.
 • Ментор (англ. Mentor). Наставник, який виконує у проєкті роль консультанта, підтримує його своїми знаннями та досвідом, допомагає з пошуками контактів, інвестицій, але, зазвичай, не надає матеріальну підтримку.
 • Мінімально життєздатний продукт або MVP (англ. Minimum Viable Product).  Для підтвердження концепції потрібен простий працюючий прототип продукту, яким тестують запит до повномасштабної розробки. Такий підхід страхує підприємця від непотрібності кінцевого продукту та витрат на розробку. MVP дозволяє мінімальними зусиллями зібрати інформацію, щоб отримати продукт під запитом цільової аудиторії або ж від нього відмовитися.
 • Монетизація (англ. Monetize). Як стартап заробляє гроші або як планує заробляти гроші.

О

 • Обмежений ризик падіння (англ. Limited Downside). Обмежені ризики втрат за величезного потенціалу зростання.
 • Опціон (англ. Stock Option). Видача акцій компанії (відсоток частки у компанії) особливо важливим співробітникам (та співзасновникам) у вигляді компенсації за працю, крім зарплати. Вид мотивації співробітників у боротьбі за кадри на перегрітому ринку.
 • Оцінка стартапу (англ. Valuation). І стартапу, і інвестору важливо оцінити поточну вартість, очікувану ринкову ціну та капіталізацію проєкту. Тому методи оцінки бізнесу, що дозволяють визначити як проміжну, на етапах залучення наступного траншу інвестування, так і кінцеву вартість проєкту, на етапі виходу з нього венчурних інвесторів, є надзвичайно важливими при прийнятті рішення щодо реалізації та фінансування стартапу. Попередня грошова оцінка — це вартість до того, як стартап залучить інвестиції. Пост-інвестиційна оцінка — це сума плюс вкладені інвестиції.

П

 • Первинне розміщення цінних паперів на біржі або IPO (англ. Initial Public Offering). Це первинне публічне розміщення акцій компанії на біржі. Основною метою такого розміщення є залучення капіталу і підвищення рейтингу та впізнаваності компанії. Проводиться великими компаніями, не стартапами.
 • Перевага першопрохідника (англ. First-Mover Advantage aka FMA). Не кожен стартап першим виходить на ринок, але якщо це так, багато хто захоче звернути на це увагу інвесторів. Однак, це може бути як плюсом, так і мінусом – навчати свій ринок на ходу – не легко, тому продажі, будуть коштувати дорожче, ніж на ринку з встановленим попитом.
 • Півот (англ. Pivot). Зміна бізнес-моделі та стратегії стартапу з метою протестувати нові напрямки розвитку. Зазвичай використовується для опису переходу на інший сегмент ринку або використання визначеної технології для абсолютно нової мети.
 • Пітч або Пітч-дек (англ. Deck aka Pitch Deck). Стисла структурована презентація проєкту перед потенційними інвесторами. Мета – зацікавити інвестора і залучити фінансування. Успішний пітч – половина успіху при пошуку інвестицій.
 • Показник відтоку клієнтів (англ. Churn Rate). Показує, скільки клієнтів відмовилося від послуг за певний період. Якщо Churn Rate високий, це може бути пов’язано з високим цінником на продукт/послугу або низькою якістю (в порівнянні з продуктом конкурента).
 • Посівна стадія (англ. Seed stage). Перша стадія розвитку стартапу: вивчення ринку, складання бізнес-плану, тестування продукту/послуги.
 • Попередня грошова оцінка (англ. Pre-money Valuation). Оцінка вартості компанії, яка не включає зовнішнього фінансування. Описує, скільки може коштувати стартап, перш ніж він почне отримувати будь-які інвестиції.
 • Пост-інвестиційна оцінка або Післягрошова оцінка (англ. Post-money Valuation). Оцінка компанії з урахуванням отриманих інвестицій. Включає pre-money valuation та інвестицій. Для інвесторів post-money у рази простіша і знижує їх трудовитрати, оскільки оцінка зафіксована. 
 • Право першої відмови (англ. ​​Right of First Refusal). Право інвестора першим здійснювати вибір із конкуруючих претендентів на інвестиції.
 • Прибутки та збитки або P&L (англ. Profits and Losses). Форма фінансової звітності та планування – звіт про прибутки та збитки.
 • Приватні інвестиції (англ. Private Equity aka PE). Вид активів, під яким розуміється частка в капіталі / акції компанії / стартапу, не розміщені на фондовій біржі. PE фонди інвестують в більш розвинений бізнес, а потім, використовуючи свій досвід, намагаються поліпшити якість управління компанії, підвищити ефективність операційної діяльності, щоб збільшити доходи компанії.
 • Проникнення на ринок (англ. Market Penetration). Показник того, наскільки продукт чи послуга використовуються споживачами порівняно із загальним розрахунковим ринком цього товару чи послуги. Венчурні компанії хочуть знати яку частину свого потенційного ринку ви захопете і як швидко.
 • Проривні технології (англ. Disruptive Technology). Технологія що повністю змінює те, як суспільство звикло щось робити. Стосується будь-якої вдосконаленої або абсолютно нової технології, яка замінює та порушує чинну технологію, роблячи її застарілою.
 • Профільний інвестор. Максимально добре знаються на певній ніші. Окрім прямих інвестицій часто вкладають у проєкт власну експертизу. Наприклад, власник ІТ-компанії за допомогою власного досвіду обирає успішні проєкти для інвестування.
 • Product-market fit aka PMF. Дослівно – відповідність продукту ринку. Важлива концепція в роботі з новим продуктом і трактується як наявність продукту, який повністю задовольняє потреби ринку і несе велику цінність для клієнта.

Р

 • Резюме для керівництва (англ. Executive Summary). Документ, в якому коротко узагальнюються найважливіші аспекти, основні розрахунки і фінансові прогнози вашого стартапу, його ідеї, фінансового стану тощо.
 • Рентабельність інвестицій або ROI (англ. Return On Investment). Термін використовується для визначення минулих та потенційних фінансових прибутків. Це те, що інвестор отримує за те, що він вкладає. Також використовується для опису результатів успіху певної маркетингової кампанії. Формула: ROI = (дохід — собівартість) / сума інвестицій * 100%.
 • Ретеншн (англ. Retention). Дослівно – утримання. Це можливість бізнесу зберігати покупців, перетворюючи їх на постійних. Показує, скільки разів людина використовує продукт.
 • Ретчет (англ. Ratchet). Під ретчетом розуміється захист ранніх інвесторів від розмиття їх часток із приходом інвесторів наступного раунду.
 • Розподіл доходів (англ. Revenue Sharing). Розподіл доходів / збитків між партнерами.
 • Розумні гроші (англ. Smart Money). Зовнішнє фінансування, в комплекті з яким йде важлива для стартапу експертиза, допомога в операційному управлінні або з виходом на нові ринки. Найчастіше під цією ухвалою розуміють гроші, залучені від профільного венчурного фонду.
 • Роялті (англ. Royalty). Винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Це періодичний платіж у формі фіксованого відсотка від вартості проданого об’єкта інтелектуальної власності або у формі фіксованої суми винагороди.
 • Runway. Скільки часу є у стартапу, поки закінчаться гроші або показник того, як довго стартап зможе вижити, якщо доходи і витрати залишатимуться незмінними.

С

 • Сімейний офіс (англ. Family office). Тип приватної інвестиційної компанії, яка інвестує кошти певної групи інвесторів, членів однієї родини або однієї фінансової групи.
 • Спред (англ. Spread). Різниця ціни купівлі акцій та можливої ​​ціни їх продажу.
 • Стадії розвитку стартапу (англ. Stages of a startup). Найчастіше використовується скорочена класифікація стадій розвитку стартапів. Стартапи проходять 5 стадій розвитку: посівну стадію (Seed stage), стадію запуску (Startup stage), стадію зростання (Growth stage), стадію розширення (Expansion stage) і стадію «виходу» (Exit stage).
 • Стартап (англ. Startup). Компанія, що знаходиться у пошуках відтворюваної масштабованої бізнес-моделі.
 • Стартап на Дошираку або доширак-прибутковість (англ. Ramen Profitable). Доширак-прибутковою називають компанію-стартап, чий дохід дає змогу покрити витрати на проживання її засновників. Звичайна прибутковість виникає, коли починають окупатися великі витрати, тоді як доширак-прибутковість заощаджує ваш час.
 • Сток (англ. Stock). Акції компанії.
 • Сторітелінг (англ. Storytelling). Дослівно – розповідь історій. Форма подачі сенсів через історії, власне байки.
 • Стратегія виходу (англ. Exit Strategy). Як ви збираєтесь продавати компанію і як заробите своїм інвесторам багато грошей. Хто купить вашу компанію і чому?
 • Стратегія виходу на ринок (англ. Go-to-market Strategy aka GTM). Це план дій, який вам потрібно скласти, щоб вийти на ринок із зовсім новим чи вже існуючим продуктом.
 • SaaS aka Software As a Service. Дослівно – Програмне забезпечення як послуга. Модель розповсюдження програмного забезпечення, де клієнти отримують доступ до програмного забезпечення через Інтернет. У SaaS постачальник послуг розміщує програму у своєму центрі обробки даних, а клієнт отримує доступ до неї через веббраузер.
 • SAFE (англ. Simple Agreement for Future Equity). Проста угода про майбутній капітал. Інвестор, що забезпечує стартап фінансуванням, отримує право на конвертацію своїх вкладень у майбутній акціонерний капітал. Під час випуску привілейованих акцій такий інвестор отримує частку в капіталі, причому часто зі знижкою. Інвестор отримує акції в майбутньому, а інвестує вже зараз.
 • SAFE-акції. (англ. Simple Agreement for Future Equity). Окрема підсерія привілейованих акцій, вони дають ті ж права і зобов’язання, що і звичайні привілейовані акції в рамках поточного раунду, але ліквідаційні преференції, ціни конвертації й параметри дивідендів будуть розраховуватися окремо на основі ціни за SAFE-акцію.
 • Sweat Equity. Акції компанії, надані в обмін на виконану роботу. Це хороший інструмент для набору персоналу, який допоможе залучити пристрасних талантів, яким занадто дорого платити за ринковими ставками.

Т

 • Таблиця капіталізації (англ. Capitalization table aka Cap table). Таблиця, яка показує у хронології відсоток кожного, хто має свою частку у капіталі компанії та дає можливість спрогнозувати, яку кількість акцій буде мати кожен співвласник компанії при кожному наступному раунді інвестицій.
 • Терм шіт (англ. Term Sheet). Перелік основних домовленостей за умовами та порядком вкладення інвестицій (не є документом, що має юридичну силу). Документ описує, що отримують інвестори за свій вклад, включаючи відсоток власності та права голосу. Якщо стартап отримав терм шіт, то він повинен схвилюватися (і знайти хорошого юриста).
 • Точка беззбитковості (англ. Break-even Point). Дає змогу з’ясувати етап, коли прибуток буде дорівнювати нулю, тобто коли дохід покриватиме всі розходи компанії на забезпечення виготовлення продукції.
 • Трекшн (англ. Traction). Позитивний зворотний зв’язок від клієнтів та ринку, доказ, що продукт/послуга мають попит, що продукт дійсно купують і використовують.
 • Turnaround. Дослівно – розворот. Зміна збиткового курсу на потенційно прибутковий.

Ф

 • Фандрайзінг (англ. Fundraising). Процес пошуку та залучення грошей, які стартап не може забезпечити самостійно і які є необхідними для реалізації певного проєкту.
 • Фаундер (англ. Founder). Засновник компанії / стартапу. 
 • Freemium (англ. від free – “безкоштовний” і premium – “преміальний”). Бізнес-модель, в якій ви віддаєте основний продукт безкоштовно, а потім розширені функції доступні за додаткову плату.
 • Friends, Family and Fools aka FFF aka 3F. Дослівно – друзі, сім’я та дурні. У класичній схемі залучення грошей – джерело початкових інвестицій. Жартівлива фраза пішла з Кремнієвої долини і набула популярності.

Х

 • Хокейна ключка або Зростання хокейної ключки (англ. Hockey Stick). Це крива якісного зростання, яку демонструє компанія. Спочатку спостерігається застійне зростання, але коли досягається точка перегину, то воно зростає в геометричній прогресії. Венчурні компанії хочуть бачити форму кривої зростання, бо це означає, що стартап щороку має подвоювати продажі.

Зазвичай такі темпи зростання відрізняють стартап від малого бізнесу. Відомо, що стартапи руйнують ринки, і цей зрив зазвичай закінчується створенням абсолютно нового попиту на їхні пропозиції. Такий попит та інші показники руйнівного стартапу, представлені у вигляді графіка, й утворюють форму хокейної ключки.

Ц

 • Ціннісна пропозиція (англ. Value Proposition). Унікальні переваги, які стартап пропонує своїм користувачам.
 • Цінове лідерство через збиток (англ. Loss Leader Pricing). Стратегія цінового лідерства через збиток є маркетинговою стратегією, за якої один або кілька товарів продається за ціною, нижчою від їх собівартості з метою залучення покупців.

Ч

 • Чиста поточна вартість або NPV (англ. Net Present Value). Показник економічної ефективності інвестиційного проєкту, який розраховується шляхом дисконтування очікуваних грошових потоків (як доходів, так і витрат).

Відображає прибуток інвестора (додаткову вартість інвестицій), яку інвестор очікує отримати від реалізації проєкту, після того, як грошові притоки окуплять його початкові інвестиційні витрати та періодичні відтоки, пов’язані зі здійсненням такого проєкту.

Звичайно, енциклопедія термінів, які необхідно знати, якщо ви працюєте зі стартапами, не обмежується перерахованими вище. Проте ми створили гід термінів для фаундерів та інвесторів, які знадобляться для того, аби почуватися впевнено в компанії інших підприємців й мати можливість успішно спілкуватися з потенційними інвесторами.