Skip to content

Регіональна Економічна Політика в Умовах Глобалізації

Перший підрозділ Регіональна Економічна Політика в Умовах Глобалізації, монографії С. Соколенко Кластери в Глобальній Економіці, опубліковано на сайті ucluster.org.

У підрозділі автор розглядає етапи розвитку якісно нових виробничих відносин XXI сторіччя, вплив глобалізації на світову спільноту та підвищення ролі регіонів і територій у глобальному аспекті. Автор виявляє основні геоекономічні перетворення, розповідає про інновації, джерела розвитку компаній, важливість інтеграції економічної та соціальної політики й збільшення значення регіональної та локальної економіки.

Перейти до першого підрозділу за посиланням.

Рис. 1.5. Мікроекономічне ділове навколишнє середовище