Skip to content

Рецензія двух перших розділів монографії С.Соколенко “Кластери в глобальній економіці”

Незабаром на порталі ucluster.org будуть опубліковані дві перші частини останньої монографії С. Соколенко “Кластери в глобальній економіці”, в якій проаналізовані шляхи розвитку нових виробничих систем — партнерств, альянсів, мереж та вищої форми сучасної кооперації — кластерів, у тому числі й перспектив кластеризації в Україні та інших країнах світу на етапі трансформації.

В першому розділі книги “Регіональна економічна політика в умовах глобалізації” автор, аналізуючи факти, показує, як у 21 сторіччі розвиваються якісно нові виробничі відносини, підвищується роль регіонів і територій. Автор детально оповідає про сутність, конкурентоспроможність, джерела привабливості, види аналізу, умови формування та розвитку кластерів.

Розділ другий “Економічний розвиток на основі кластерної моделі” містить думки про зростання творчої активності та інноваційності в суспільстві, приділяючи увагу виявленню варіантів класифікації, цілей та мотивів розвитку кластерів, а також роль, функції й стратегії уряду в мережевій економіці країни.

Автор підсумував те, що на даному етапі глобалізації національні економіки та внутрішні ринки розвинутих країн, не втратили свого значення і залишаються найважливішим регулятором попиту та пропозиції, а уряди зберігають достатній потенціал для втілення в життя національної стратегії розвитку.

Огляд наступних розділів книги очікується наступного тижня.