Skip to content

Звіт про діяльність Секції розвитку конкурентоспроможності економіки на основі кластерної моделі за 2010 рік

Звіт про діяльність Секції розвитку конкурентоспроможності економіки на основі кластерної моделі за 2010 рік

(Науковий керівник – Член Правління СЕУ, академік УАН, к.е.н. Соколенко С.І)

Зусилля науковців Секції на протязі звітного періоду були зосереджені на дослідженнях та пошуку можливостей створення економічних та організаційних умов, що забезпечують посилення конкурентних позицій та залучення інвестицій в регіони, райони та міста України. В ході проведення досліджень особлива увага приділялась вирішенню таких ключових, життєво важливих завдань, як: становлення та розвиток системи місцевого самоврядування, визначення суспільно прийнятної схеми реалізації системи соціальних реформ, підвищення рівня соціально-економічного розвитку міст і районів, зменшення значного розриву рівня життя населення, що проживає в різних районах.

Останнім часом все більшого значення для розвитку економіки набувають наука і освіта, які генерують нові знання і забезпечують підготовку високоякісного людського капіталу. Саме нові знання стають передумовою створення додаткових багатств виробничим сектором і бізнесом, стають важливою складовою сучасного суспільства.

Розвиток інформаційних технологій, підвищення ролі науково-технічного процесу у розвитку людства, глобалізація світової економіки поставили перед кожною державою вимоги створення стратегії майбутнього розвитку. Чільне місце в таких стратегіях посідає ефективна регіональна політика, яка базується на кластерній концепції. Наукові праці вчених Секції в різних регіонах були спрямованні на застосування конкретного кластерного підходу. При дослідженнях проблем пріоритетного для економіки певного міста чи території. Кластерний підхід в нових умовах стає головним механізмом реалізації нової промислової політики. Такий підхід спрямовує на зміну в суспільстві структури праці, трудових відносин, зайнятості населення, сприяє виникненню нових видів діяльності та створює нові робочі місця. На такій основі виникає нове соціальне оточення, в якому інформація та наукові знання стають головними продуктивними факторами і починають визначати як стратегічний потенціал суспільства, так і перспективи його розвитку.

В сучасних умовах найуспішнішими організаціями і бізнес-структурами стають ті, що використовують нові економічні підходи та системи, створюють інтелектуально наповнені технології, надають креативні маркетингові, консалтингові та юридичні послуги, удосконалюють програмне забезпечення. До таких структур обов’язково входять власні дослідні центри, потужні юридичні компанії, що здійснюють ліцензування нових ідей та їх патентування, засновують навчальні заклади як для підготовки, так і для перепідготовки кадрів, трейдингові та провайдерські компанії, які виводять на світові ринки інтелектуально наповнену продукцію.

У реаліях, що складаються як в більшості країн, так і в Україні, основним джерелом конкурентоспроможності, лідерства й переваг стає людський інтелект – здатність народжувати нові смисли, інновації й інноваційні системи, спроможність моделювати й будувати майбутнє, вміння пристосовуватися до умов динамічного середовища. Тому для науковців Секції та учасників реалізації кластерних ініціатив в регіонах проблема утворення сучасного, складного, адекватного викликам часу соціального і державного устрою України є однією із ключових завдань. Виявляється, що країни з перехідною економікою, до яких належить і Україна, ідеологічно й політично ще не готові повністю скористатися перевагами та потенційними вигодами, які властиві суспільству нового типу. На всесвітньому економічному форумі в Давосі в кінці 2010 р. Україна висловила своє бажання забезпечити інноваційну модернізацію економіки на засадах солідарності держави, науки і креативного бізнесу як єдиної стратегії розвитку сучасної України.

Для вирішення таких завдань науковці Секції брали безпосередню участь в розробці та підготовці проектів ряду законодавчих та нормативних документів. Нижче названі такі проекти:
• проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку погодження рішення про створення наукового парку»;
• проект Концепції кластеризації економіки регіонів Українського Причорномор’я;
• проект Концепції кластеризації регіональних і галузевих об’єднань (на прикладі електроенергетики);
• Кластерна концепція подолання економічної кризи та переходу до сталого розвитку;
• проект Закону України «Про основи державної регіональної політики»;
• проект Концепції реформування фінансового сектору України на основі кластеризації;
• проект Концепції кластеризації економіки з метою підвищення конкурентоздатності Запорізької області;
• проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації формування та розвитку кластерів в Україні».

До найбільш вагомих подій в галузі кластеризації національної економіки і регіональних економік України в 2010 році слід віднести наступні:

18 січня 2010 р. – в м. Мелітополі Запорізької області був проведений семінар по розвитку бджільництва та лікарняних засобів на основі кластерної моделі виробництва.

20 січня 2010 р. – в м. Києві спільно з Державним комітетом інвестицій та інновацій України відбувся семінар щодо створення системи підтримки розвитку виробництва продукції згідно вимог СОТ і ЄС на основі
кластерної моделі.

Січень 2010 р. – участь в роботі експертної групи Мінекономіки України з питань розвитку кластерів та розробці концепції кластерного розвитку України.

03 лютого 2010 р. – в м. Києві науковці Секції брали участь у форумі «Бізнес за реформу державного управління: від скарг до планів дій».

04 лютого 2010 р. – в м. Києві науковці Секції брали участь в презентації «Twinning Project – Invest Ukraine – Інвестиційні ворота в Україну» та в презентації на ньому міжнародних аспектів кластерної концепції розвитку економіки України.

10 лютого 2010 р.– в м. Києві науковці Секції брали участь в конференції Всеукраїнського союзу виробників будівельних матеріалів та виробів на тему: «Реалізація кластерних ініціатив на окремих територіях і в цілому в Україні», на якій від Секції була подана доповідь про специфіку формування будівельних кластерів.

19 лютого 2010 р. – в м. Києві члени Секції брали участь в конференції на тему «Стан економіки України на порозі виходу з фінансово-економічної кризи».

25 лютого 2010 р. – в м. Києві науковці Секції брали участь у Всеукраїнській конференції «Ритейлер, виробник, дистриб’ютор: нові ідеї для розвитку продовольчого бізнесу».

Лютий 2010 р. – члени Секції брали участь в роботі робочої групи щодо трансферу інновацій й соціальної стабілізації в Україні між представниками Північної Італії та ініціативною групою зі створення консорціуму «Україна – ЄС».

03 березня 2010 р. – в м. Києві відбулись Другі Всеукраїнські національні збори лідерів місцевих громад та громадських організацій,
присвячених питанням реформи місцевого самоврядування в Україні, на яких також обговорювались питання формування нових виробничих систем – кластерів.

16–18 березня 2010 р. – в м. Донецьку була проведена Міжнародна Стратегічна сесія по розробці та обговоренню нової моделі економічного
розвитку регіону на тему «Інноваційна стратегія Донецького регіону», на якій від Секції були надані доповідь та пропозиції щодо перспектив формування інноваційних кластерів в регіоні.

23–25 березня 2010 р. – в м. Одесі був проведений круглий стіл на тему «Кластерна ідеологія регіонального розвитку: проблеми формування та синергія функціонування» на базі Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за участю представників науки, бізнесу та органів регіональної влади.

26–27 березня 2010 р. – в м. Тернополі був проведений науковий форум «Регіони знань» в рамках проекту Regions of knowledge / RoK, на якому обговорювались питання формування як виробничих так і освітніх кластерів. Від Секції на форумі була оголошена доповідь «Розвиток економіки регіону на основі інноваційних кластерів».

31 березня 2010 р. – в м. Донецьку за участю представників бізнесу, сфери будівництва та виробництва будівельних матеріалів, науковців та представників Міністерства регіонального розвитку та будівництва України був проведений бізнес-форум на тему: «Будівництво: від проблем до можливостей», на якому було оприлюднено інформацію про підписання Договору про спільну діяльність 15-ти компаній – партнерів щодо створення інноваційно-інвестиційних будівельних кластерів малоповерхового та котеджного будівництва в Україні.

06-08 квітня 2010 р. – в м. Тернополі була проведена Наукова Рада Тернопільського національного економічного університету та відбулася
Міжнародна конференція з питань формування соціально-медичних кластерів.

15 квітня 2010 р. – в м. Тернополі була проведена VIII щорічна конференція «Міжнародні Корпоративні Рішення 2010 – Україна», на якій активно обговорювались питання розвитку кластерних об’єднань.

19 квітня 2010 р. – в м. Чернівці була проведена Міжнародна конференція по розвитку в регіоні кластерів малого бізнесу та «зеленого»
сільського туризму.

11 травня 2010 р. – в м. Ізмаїлі Одеської області був проведений семінар по формуванню мегакластеру Придунав’я, в т.ч.:
– агропромислового кластеру (тваринництва, овочівництва, садівництва);
– харчового кластеру;
– кластеру виноробства;
– фармакологічного кластеру (з лікарняних трав, плодів);
– інформаційно-аналітичного кластеру;
– навчально-освітнього кластеру (як для представників сільських рад так і представників мікро- та малого бізнесу);
– кластеру енергозберігаючих технологій (сонце, вітер);
– кластеру переробки твердих відходів;
– кластеру «зеленого» сільського туризму.

17–20 травня 2010 р.– в м. Алушті (АР Крим) була проведена XV Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Актуальні питання розвитку інноваційної діяльності», на якій була зроблена доповідь «Динаміка та перспективи розвитку інноваційної діяльності на кластерній основі в країнах Причорномор’я в XXI ст.».

21 травня 2010 р. – в м. Києві в рамках діяльності Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва було проведено засідання круглого столу на тему: «Державно-Приватне Партнерство (ДПП) як поштовх до економічного розвитку країни», на якому особливо активно обговорювались питання формування та розвитку виробничих кластерів.

02 – 03 червня 2010 р. – в м. Севастополі була проведена V Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Інноваційні інструменти і кластерний підхід в реалізації державної регіональної політики», на якій дуже активно обговорювались як унікальний досвід Севастополя по просуванню кластерних ініціатив, так і міжнародний та вітчизняний досвід
формування та розвитку кластерних об’єднань.

11 червня 2010 р. – в м. Донецьку відбулось виїзне розширене засідання Правління УСПП, на якому обговорювалась сучасна модернізація та перехід на інноваційну модель розвитку міст і регіонів країни на основі партнерства влади, науки і бізнесу, у т.ч. на основі кластерів.

30 червня 2010 р. – в м. Києві, в рамках діяльності Комітету Верховної Ради України з питань науково-технічної діяльності та інноваційної сфери, обговорювались питання переходу від традиційних та сировинних напрямів до високотехнологічного інноваційного виробництва через розвиток промислових кластерів.

06 липня 2010 р. – в м. Українка Київської області пройшла щорічна V Всеукраїнська конференція малих міст на тему: «Взаємодія держави і місцевих громад», на якій обговорювався механізм подолання кризових явищ в життєдіяльності малих міст на основі кластерної моделі виробництва.

Липень 2010 р. – по окремому графіку спільно з Інститутом агроекології Національної академії аграрних наук розроблялась програма кластеризації в АПК, якою передбачено формування кластерів біоенергетики, органічного землеробства та виробництва екологічно чистої харчової продукції.

17 серпня 2010 р. – в м. Печенеги Харківської області була проведена нарада – семінар з представниками районної влади та учасниками раніше визначених кластерів – фруктового, ягідного, екологічно чистої харчової продукції, переробки лікарських трав, «зеленого» сільського туризму та альтернативної енергетики – по проблемах подальшого розвитку та формування ефективної ділової інфраструктури району.

18 серпня 2010 р. – в м. Комсомольську Полтавської області був проведений круглий стіл з питань можливостей прискорення розвитку перспективних кластерів: лікувально-оздоровчого, харчового, виробництва сувенірів та туристично-рекреаційного.

Серпень 2010 р. – протягом місяця постійно зростали обсяги робіт по формуванню інноваційних кластерів в Одеському регіоні (в Придунав’ї – Ізмаїл, Рені, де створюється мегакластер, на півночі області, а також в м. Одесі – по формуванню перспективного кластеру металопродукції, що поставляється на арабські ринки).

16 вересня 2010 р. – в м. Києві була проведена Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Сучасний стан та перспективи розвитку фондового ринку в Україні», на якій була подана доповідь «Перспективи
реформування фінансового сектору України на основі кластеризації».
17–19 вересня 2010 р. – в м. Харкові був проведений щорічний Міжнародний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські Ініціативи.», на якому обговорювались питання ефективного просування знань, ідей та інновацій через кластерні об’єднання регіонального та міжрегіонального типів.

Вересень 2010 р. – був опрацьований проект Закону України «Про основи державної регіональної політики» та 06.09.2010 до Комітету Верховної Ради України був направлений відгук на цей проект з
доповненнями, що стосуються використання кластерного методу для підвищення ефективності економіки України.

05–07 жовтня 2010 р. – в м. Запоріжжі науковці Секції взяли участь в роботі координаційного засідання по наступному узгодженню з департаментами Запорізької ОДА плану робіт та питань щодо комплексного
дослідження перспектив області та її двадцяти районів щодо кластеризації економіки до 2020 р. Виконуючи цей план, науковці Секції протягом 3-х місяців вивчали стан економіки усіх галузей промисловості області і усіх її районів та в спілкуванні з запорізькими фахівцями визначили напрями формування 20-ти перспективних виробничих кластерів. Звіт та пропозиції Секції були подані в Запорізьку ОДА в грудні 2010 р.

13–16 жовтня 2010 р. – в м. Одесі було проведено координаційне засідання представників науки, бізнесу, обласної та районних органів влади з проблем формування кластерів в Одеському регіоні.

Жовтень 2010р. – участь в роботі Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти по науково-технічному розвитку України, розбудови інноваційної економіки та суспільства знань, в т.ч. через реалізацію Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність та шляхи її вдосконалення».

10–11 листопада 2010 р. – в м. Запоріжжі був проведений ІV Міжнародний інвестиційний форум по проблемах формування кластерів в Запорізькому регіоні, на якому від Секції була подана доповідь
«Шляхи підвищення конкурентоздатності економіки Запорізької області на основі інноваційних кластерів».

11–12 листопада 2010 р. – в м. Львові на Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції на тему: «Студентська молодь та сучасна аграрна наука» була оприлюднена доповідь студентки Таврійського
державного агротехнологічного університету п. Чубової Олени на тему «Кластерний підхід як перспектива створення конкурентоспроможності галузі», яка була визнана кращою доповіддю та була нагороджена
почесною грамотою.

18–19 листопада 2010 р. – в м. Євпаторії (АР Крим) був проведений Міжнародний форум «Трансфер технологій та інновацій», на якому були детально розглянуті проблеми комерціалізації науково-технічної діяльності та формування кластерних об’єднань.

24–26 листопада 2010 р. – в м. Донецьку був проведений Перший національний форум представників малого і середнього бізнесу, на якому детально розглядались питання впровадження інновацій в розвиток малого і
середнього бізнесу, посилення впливу інноваційного малого підприємництва на конкурентоспроможність економіки України.

18 грудня 2010 р. – в м. Мелітополі Запорізької області була проведена Регіональна науково-практична конференція на тему «Кластерний підхід до розвитку апітерапії, як перспективний напрямок оздоровлення нації», в якій взяли участь як представники обласної, так і районних органів влади, науковці, бджолярі та фармакологи.

Грудень 2010 р. – був розроблений за участю науковців Секції план дій по подальшому розвитку медової індустрії України на кластерній основі, який базується на сучасних тенденціях в країнах-лідерах по інноваційному розвитку (Угорщина, Франція, Італія, Індія) щодо виробництва екологічно чистих продуктів бджільництва для оздоровлення людей.

Грудень 2010 р. – членами Секції була підготовлена програма розвитку туристко-рекреаційних територій України на основі економічних зон і кластерних об’єднань.

За окремими запитами Кабінету Міністрів України, облдержадміністрацій, місцевих органів влади, науковцями Секції у звітному періоді проводились дослідження та розроблялись проекти кластеризації окремих територій, проводились семінари та консультації з питань інноваційного розвитку міст та районів України на основі кластерів.

В звітному періоді науковцями Секції була проведена запланована робота з аспірантами та докторантами, що здійснили дослідження та вийшли на захист дисертацій з тематики кластеризації вітчизняної економіки в специфічних умовах різних регіонів України.

Соколенко С.І.,
Член Правління СЕУ,
Науковий керівник Секції