Skip to content

Вплив глобалізації на шляхи збалансованого водокористування, охорони та відтворення водних ресурсів

Міжнародні форуми з проблем управління використанням водних ресурсів (UN – Water, Rio+20, ін.)

Відомо, що вода є неодмінною умовою існування біосфери і всіх екосистем земної кулі. Спека і посуха, які спіткали у поточному році численні регіони, в тому числі і Україну, в черговий раз нагадали нам про негативний вплив глобального потепління на збалансоване водозабезпечення всіх галузей господарювання, особливо агровиробництва, а відтак – і на всі сфери життєдіяльності та здоров’я людей.

Велике значення для розвитку молодої держави – України має ефективне використання її водних ресурсів. Без цього неможливо посісти гідне місце на світових ринках товарів і послуг, забезпечити випуск сучасної конкурентоспроможної продукції. Для вирішення цих завдань є всі передумови. Важливо врахувати особливості сучасного розвитку світової економіки, забезпечити державне регулювання, спрямоване на створення відповідного інвестиційного клімату, розробити Програму розвитку ефективного використання водних ресурсів регіонів на довгостроковий період.

Генеральна Асамблея ООН у своїй пропозиції 55/196 проголосила період, починаючи з міжнародного дня водних ресурсів 22 березня 2005 р., до 2015 р. міжнародним десятиріччям дій «Вода для життя». Відповідні організації ООН, спеціалізовані установи, регіональні комісії та інші організації системи ООН були закликані вжити відповідні заходи, використовуючи для цього існуючі ресурси та добровільні внески, для того щоб десятиріччя 2005-2015 дійсно стало десятиріччям дій. Генеральна Асамблея ООН визначила, що метою десятиріччя є приділення підвищеної уваги до здійснення проектів і програм збільшення і збереження водних ресурсів. Намічено подальший розвиток міжнародного співробітництва на всіх рівнях реалізації погоджених напрямів використання водних ресурсів.

Проблемам охорони водних ресурсів велику увагу приділила Конференція ООН зі сталого розвитку «Rіо+20», на якій в червні 2012 р. представники 191 країни сформулювали конкретні цілі щодо захисту навколишнього середовища. Згадаємо, що ще у 1992 р. знаменитий саміт «Планета Земля» виніс питання про сталий розвиток на глобальний порядок денний. На «Rіо+20» в 2012 р. світові лідери з усіх континентів об’єднались, щоб приступити до створення нової моделі економіки, що базується на стратегії «зеленого зростання», яка передбачає ефективне використання обмежених природних ресурсів, збереження найцінніших ресурсів планети – землі, повітря і води. Форум «Rіо+20» став великим кроком уперед у формуванні економіки ХХІ століття, – моделі, що відкидає хибну думку про розбіжність інтересів економічного зростання з інтересами навколишнього середовища.

В останні роки в світовому суспільстві активно розробляються та здійснюються декілька сценаріїв креативних підходів до планування і розвитку індустрії водопостачання. Слід визначити такі:
– сценарій SIRCH (Громадська реакція на зміни клімату та вплив природи), що фінансується ЄС з метою вивчення процесів посухи та повеней);
– глобальний сценарій WWW (Всесвітньої Водної Ради) щодо використання водних ресурсів планети.

[s2If !is_user_logged_in()]
[box type=”note”]
Продолжение статьи доступно зарегистрированным участникам портала. Участие в нашем проекте всегда бесплатно. Ввести логин, перейти на страницу регистрации или узнать больше о возможностях портала.
[/box]
[/s2If]
[s2If is_user_logged_in()]
Зараз більшість країн світу обговорює і розробляє свої національні сценарії по захисту навколишнього середовища та ефективному водопостачанню. Сьогодні хотілось би висловити подяку Севастополю, який 20 вересня 2007 р. провів 4-х денну виставку «Водний світ» та Національну конференцію на тему «Вода – джерело енергії, прогресу, життя», рекомендації якої були передані Верховній Раді і Уряду України. Серед цих рекомендацій слід назвати такі:
– пропозиція по розробці Національної комплексної програми постачання якісної питної води до 2020 р.;
– пропозиція по розробці програми міжнародного співробітництва по використанню морських ресурсів;
– пропозиція по формуванню та розвитку в регіонах України кластерів водозабезпечення, водоохорони, енерго – та екологічного напрямку.
[/s2If]