Skip to content

Кластерна модель розвитку прибережних територій

Світова морська індустрія постачає дуже широкий спектр продукції та послуг (як для прибережних територій, так і в океані). Умови і специфіка середовища, в якому вона працює сьогодні, еволюціонують досить швидко. Увага політичної підтримки до цієї індустрії все більш зростає. Як наслідок, поточне десятиріччя принесло безпрецедентні можливості інноваційним компаніям процвітати в багатьох сферах морського ринку.

Сучасна політика формування морської індустрії виділяє наступні сектори розвитку: торгівля и транспорт, енергетика і мінерали, риболовство і аквакультура, оточуюче середовище, туризм , захист узбережжя, внутрішні простори, острівні простори, міжнародна та міжрегіональна кооперація. В систему формування інтеграційного підходу на кластерній основі входять головні інструменти морської індустрії: уряд, наука, громадська свідомість, морські технології та інноваційні кластери (див. мал.2).

В таких умовах головною метою політики морської індустрії стала інтеграція усіх перерахованих секторальних політик під одним загальним дахом. Самі ж приморські кластери відображають лише один з існуючих механізмів для інтеграції різних секторальних політик.

Які ж показники та індикатори характеризують кластери морської індустрії?
– кількісні елементи, а саме: темпи економічного зростання, рівні зайнятості, розміри кластера, наявність в ньому великих компаній та МСП, ін.;
– якісні елементи, а саме: довіра і рівень кооперації, спільний вплив на економіку, зв’язки з іншими учасниками бізнесу, з дослідницькою інфраструктурою, з владою та з політичними діячами;
– система організації кластеру: національний, регіональний або локальний рівень, економічні гілки, ступінь формалізації управління, фінансування та ін.

На регіональному рівні в ході кластеризації морської індустрії часто створюють кластероподібні структури.
У листопаді 2008 р. за дорученням ЄК було проведено масштабне дослідження перспектив формування кластерів морської індустрії у Європі, яке визначило мету, основні показники економіки та зайнятості у кластерах, що формуються у головних секторах (очікувана додаткова вартість 186,6 млрд. євро, зайнятість – 4,78 млн. працюючих). Було визначено, що найбільшу додаткову вартість мають дати: прибережний туризм, судноплавство, морські порти, морське обладнання, військово-морський флот, суднобудування.

Найбільшу зайнятість населення мають дати кластери: прибережного туризму, військово-морський флот, морського обладнання, судноплавства, морські порти, суднобудування. У спрощеній формі морські кластери зустрічаються у вигляді:
– “top down” («зверху – униз») – з активною участю уряду, довгостроковою стратегією та політикою, орієнтацією на кооперацію у секторах морського виробництва;
– “bottom up” («знизу – угору») – наповненими міцними фірмами – лідерами, з обмеженим кластерним підходом і невеликими прибутками кластеру, з орієнтацією на операційні проблеми.

Національного рівня кластерні формування в морській індустрії Європи почали створюватись з початку 1990-х рр. Їх головною тематикою стали – праця, обмін знаннями, інноваціями та дослідженнями, формування іміджу, оточуюче середовище та громадські справи. Регіонального рівня кластери в більшості країн Європи почали формуватись після 2000 р., їх головною тематикою стали інновації та дослідження, обмін «ноу-хау», розвиток бізнесу.

У рамках щорічної конференції по периферійних морських регіонах Європи почали розроблятись і реалізовуватись проекти кластерного розвитку морської індустрії континенту, у т.ч.:
– проект «Europe of the Sea» (2004/05 рр.);
– проект презентації 33-х прикладів найкращої практики морських кластерів у «піонерських регіонах» (2007 р.);
– проект «Аквамарина» (2008/09 рр.).

26 березня 2008 р. була створена перша Європейська комісія з морських досліджень та формування морських кластерів (TC MarMac), метою якої стали:
– підготовка пропозицій для Європейського Союзу – політики у формуванні морських кластерів;
– підготовка переліку найкращих прикладів розвитку регіональних морських кластерів;
– обмін досвідом серед регіональних приморських кластерів.

До переліку найкращих регіональних морських кластерів у 2009 році увійшли:
– «Maritime Cluster Schleswig –Holstein», (SH кластер), Німеччина;
– «Pole Mer PACA and Pole Mer Brittany», Франція;
– «Marine South East», Велика Британія;
– «Naval & nautical technological district» of the Friuli Venezia Giulia, Італія;
– «Mare Novum», Гетеборг, Швеція;
– «Integrated Marine Science, studies and business centre», Литва.

Серед великої кількості проектів, що виконав та продовжує виконувати SH кластер, слід відмітити створену ним «Океанську моніторингову систему» (OMS), яка є інтегрованою системою раннього попередження морської небезпеки, яке здійснюється через Інтернет. Великим досягненням цього SH кластеру є також реалізація з 1992 року кластерного проекту «Захисна система від піратства та тероризму для кораблів» (Piracy- and terrorism defense system for ships (PITAS). Таким чином приморські кластери стали політичним інструментом у справі впровадження інтегрованої стратегії розвитку морської індустрії. Поступово визначилось, що хоча у цій сфері існує багато різних організаційних формувань, більшість регіонів віддають перевагу кластеризації і вже мають кластероподібні структури. Ще одним досягненням нової Європейської Комісії стало перше систематизоване дослідження з перспектив розвитку кластерів морської індустрії у Європі.

Однією з найновіших ініціатив цієї Комісії стало створення «Блакитного кластеру», який має збирати і узагальнювати передовий досвід, інноваційні ідеї та концепції щодо вирішення гострих проблем питної і морської води. Матеріали цього кластеру надсилатимуться політикам, мерам, експертам, фахівцям і бізнесменам для використання в роботі. Відкриваються нові можливості для бізнесу і для залучення до спільної діяльності широкого кола осіб, що опікуються здоровим способом життя. «Блакитний кластер» також має генерувати шляхи підвищення життєвої сили води на національному, балканському, європейському та глобальному рівнях. Метою цього кластеру стає також розробка стратегії і політики в галузі майбутнього процесу використання води людством та посилення відповідальності за захист водних ресурсів. В рамках «Блакитного кластеру» з 2012 року почались молодіжний рух і міжнародна компанія збирання передового досвіду у сфері енергозбереження, охорони та управління водними ресурсами. Найбільш успішним компаніям у сфері водного господарства і морської індустрії планується надавати звання чотирьох категорій: «Посол Блакитний кластер», «Лицар Блакитний кластер», «Почесний доповідач на Блакитний кластер» та «SPA – волонтери оздоровчої хартії».

[s2If !is_user_logged_in()]
[box type=”note”]
Продолжение статьи доступно зарегистрированным участникам портала. Участие в нашем проекте всегда бесплатно. Ввести логин, перейти на страницу регистрации или узнать больше о возможностях портала.
[/box]
[/s2If]
[s2If is_user_logged_in()]
З розвитком співпраці України з ЄС є перспективи залучення її морської індустрії до програм «Аквамарина», «Океани майбутнього» в межах 7-ої Рамкової Програми EU (FP7), ENMC – мережі європейських національних кластерів в морській індустрії, а також до міжнародного руху «Блакитний кластер».
[/s2If]