Skip to content

Механізм реалізації концепції розвитку регіональних водних кластерів

Перші виробничі кластери в Україні почали створюватись в кінці 90-х років ХХ ст. спочатку на Поділлі (м. Хмельницький), Львові, Івано-Франківську, Рівному, Севастополі. З 2008 р. Міністерство економіки України ініціювало легалізацію кластерів, виділивши чотири їх типи: виробничі, інноваційно-технологічні, туристичні та транспортно-логістичні. Для їх розвитку міністерство пропонувало використовувати інфраструктуру промпарків, а також усунути адміністративні бар’єри. Це стосується усіх форм і видів використання водних ресурсів у загальній системі природокористування. Кластери надають водокористуванню економічної стійкості, вони сприяють збереженню природних запасів водних ресурсів, запобігають їх виснажуванню шляхом відновлювання або заміщення штучно підготовленим водним ресурсом. Кластерний підхід виводить на сучасний рівень управління водними ресурсами, дозволяє оптимально враховувати особливості та екологічну стійкість водного середовища, оцінювати економічні, екологічні та соціальні наслідки водокористування.

Суб’єктами кластеру водокористування стають технологічні системи водопостачання, водовідведення, системи меліорації, об’єкти гідроенергетики, водного транспорту, рекреації, підприємства рибного господарства, водного туризму, промислові та сільськогосподарські виробництва. В умовах екстенсивного господарського розвитку водогосподарські комплекси окремих басейнів річок формувались, як правило, необґрунтовано. Сьогодні вони потребують професійної експертної оцінки і в більшості випадків реконструкції і модернізації. На жаль, підприємства різних відомств і різних форм власності, які виступають водокористувачами на конкретній території, не враховують проблеми і потреби інших учасників водогосподарського комплексу, що в умовах дефіциту водних ресурсів недопустимо. Щоб уникнути такого роду суперечностей необхідно планувати стратегічний розвиток водогосподарських комплексів басейнів річок.

В існуючих умовах водогосподарський комплекс України знаходиться у стані технологічного і функціонального занепаду і зношення, тому він потребує модернізації. Однією з причин такого становища є те, що власник водних об’єктів у більшості випадків не визначений.

[s2If !is_user_logged_in()]
[box type=”note”]
Продолжение статьи доступно зарегистрированным участникам портала. Участие в нашем проекте всегда бесплатно. Ввести логин, перейти на страницу регистрации или узнать больше о возможностях портала.
[/box]
[/s2If]
[s2If is_user_logged_in()]
Для забезпечення оптимізації водокористування і водоспоживання на території України поряд з формуванням водогосподарських кластерів слід удосконалювати систему платежів, податків і зборів за користування водними об’єктами. Важливими також є обов’язкові платежі за забруднення водних ресурсів адекватно заподіяній шкоді. Потрібно постійно розвивати наукову базу, забезпечити високу якість дослідницьких робіт, спрямованих на оптимізацію бізнес-моделі водокористування в Україні.
[/s2If]