Skip to content

Волинська область

3.1.1. Волинська область

 • Територія області20,14 тис.кв.км.
 • Чисельність населення1,05 млн. чоловік.
 • Кількість районів – 16: Володимир-Волинський, Горохівський, Іваничівський, Камінь-Каширський, Ківецівський, Ковельський, Локачинський, Луцький, Любомльський, Любешівський, Маневицький, Ратнівський, Рожищенський, Старовижівський, Турійський, Шацький.

Природні та економічні особливості

На території області виявлені родовища кам’яного вугілля, газу, торфу, сапропелю, різних видів будівельних матеріалів, проявлення нафти, залізо-марганцевих руд, міді, свинцю і цинку, ртуті, благородних металів, германію, глиноземистої сировини та інших, що створює умови для динамічного економічного розвитку області. Зокрема, освоєння Локачинського газового родовища, запаси якого становлять близько 7,8 млрд. куб.м, дозволить повністю забезпечити потреби населення та промисловості на 20 років і дасть можливість зменшити імпортні поставки цієї сировини в область. Важливим для енергетичного комплексу області залишатиметься подальша розробка покладів кам’яного вугілля та торфу.

В області є великі запаси сапропелю, який може застосовуватися як добриво, а деякі різновиди органо-вапнякового та змішаного водоростевого типу можуть використовуватись у ветеринарії, для підгодівлі худоби та в медицині. Запаси сапропелю становлять понад 61 млн.тонн.

Нараховується біля 9 родовищ карбонатної сировини із запасом 29 млн. тонн. Налагоджено випуск вапна, виробляється карбід, який раніше отримували переважно з-за кордону.

Розвідано значне родовище базальтів, розташоване на межі з Рівненською областю. Передбачається їх застосування у будівництві.

Табл.3.1. Промисловий комплекс Волинської області (на 01.01.2004)

Кількість підприємств

157

Обсяг промислового вироб-ництва в діючих цінах

1935,1 млн. грн.

– 0,9% від обсягу промислового виробництва України (21 місце серед регіонів України).

За темпами приросту обсягів виробництва промислової продукції та товарів народного споживання область зайняла відповідно сьоме та п’ятнадцяте місця в Україні.

Табл.3.2. Сільське господарство Волинської області (на 01.01.2004)

Кількість сільськогосподарських підприємств усіх форм власності

1334

Кількість фермерських господарств

642

Особистих підсобних господарств, тис.

244,4

Площа сільскогосподарських угідь, всього (тис.га)

1054,8

З них (тис.га): – рілля

673,2

– багаторічні насадження

11,4

– сіножаті

157,4

– пасовища

212,8

Основні напрями виробництва в галузі рослинництва: вирощування зернових, цукрових буряків, картоплі, овочевих культур.

Основні напрями виробництва в галузі тваринництва: виробництво молока, м’яса, яєць.

Табл.3.3. Мале підприємництво Волинської області (на 01.01.2004)

Кількість діючих малих підприємств

4148

Кількість діючих малих підприємств на 10 тис. населення

39

Кількість підприємців-фізичних осіб, тис. осіб

35,2

Питома вага малих підприємств у загальному обсязі виробництва регіону, %

5,5

Табл.3.4. Транспортний комплекс і зв’язок Волинської області (на 01.01.2004)
Транспортна мережа загального користування:

Експлуатаційна довжина, км:

 

– залізничних колій

614,2

– автомобільних доріг державного і місцевого значення,

6299,8

у т.ч. із твердим покриттям

5653,7

Щільність залізничних колій на одну тисячу кв.км території

30,3

Зв’язок загального користування

 

Забезпеченість населення основними домашніми телефонними апаратами, одиниць на
100 сімей:

 

– міський телефонний зв’язок

64

– сільський телефонний зв’язок

20

Табл.3.4.1. Соціально-культурна сфера Волинської області (на 01.01.2004)

Медичні установи

В тому числі:

1007

– лікарняні установи

57

– лікарські амбулаторно-поліклінічні установи

144

– фельдшерсько-акушерські пункти

806

Театри

2

Кінотеатри

10

Кіноустановки

70

Будинки культури, клуби

662

Пам’ятники історії і культури

1044

Музеї

9

Бібліотеки

586

Рис.3.2.
Табл.3.5. Показник готовності Волинської області до процесу кластеризації

Індикатори

2000

2003

« Дохід»

 

 

1. Валовий Внутрішній Продукт (млн.грн.)

Дані відсутні

2. Валова додана вартість (млн.грн.)

2195

3430 (очік.)

3. Середньорічна кількість зайнятих в усіх сферах економічної діяльності, тис.чол.
% до загальної кількості населення

440,641,8

 436,0

41,6

4. Середній рівень заробітної плати (грн.)

149,84

318,82

5. Наявність патентів (к-кість),
із яких використовуються (к-кість)

161

«Вклад»

 

 


1. Населення (тис.чол.)

– міське– сільське


1054,2


549,5


504,7


1048,8

526,2


522,6

2. Зайнятість в структурах High-Tech організацій (% від загальної чисельності працюючих)

Дані відсутні

3. Рівень безробіття, %

7,0

4,5

4. Розподіл найманих працівників за рівнем освіти, чол.:

– початкова (к-кість)

– середня (к-кість)

– вища (к-кість)

 

 

164521

60079

50529

 

 

179079

59484

54807

5. Прямі іноземні інвестиції, млн. дол.США

49,0

86,8

6. Витрати на НДДКР (тис.грн.)

5136,6

10354,8

7. Персонал в структурах НДДКР (чол.)

1129

1302

8. Інфраструктура:

8.1. Шляхи (тис.км.):

– експл.
довжина залізничних колій загального призначення

– автомобільні шляхи загального призначення

– тролейбусні
шляхи

8.2. Мобільний зв’язок (% покриття території);
8.3. Основні телефонні апарати, к-кість:

– міські

– сільські

8.4. Інтернет (к-кість користувачів)

 615,1

 6297,3
109,2 45

148588

114080

34508
 614,2

 

6311,8

109,2

 87

165710

128593

37117
3979

 

1. За статистичними даними станом на 01.01.2004р. прямі іноземні інвестиції в райони і міста обласного значення становлять 86806,9 тис. дол. США; з них в м. Луцьку –75811,6 тис.дол.США, м. Нововолинську – 6594,7 тис.дол.США, м. Ковелі-1640,5 тис. дол. США, що складає 96,8% від загальної суми інвестицій, тому всі райони і м. Володимир- Волинський можна назвати депресивними по залученню іноземних інвестицій.

2. Станом на 1 січня 2004р. інфраструктуру ринку області представляли:

 • 349 акціонерних товариств, які зареєстрували випуск цінних паперів
  (у т.ч. 245 відкритих та 104 закритих);
 • 5 торговців цінними паперами;
 • 7 філій торговців цінними паперами;
 • 4 юридичні особи, які мають ліцензії на ведення реєстрів власників
  іменних цінних паперів (незалежні реєстратори);
 • 4 філії комерційних банків, що діють на підставі копії ліцензій
  на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;
 • одна інвестиційна компанія та один інвестиційний фонд;
 • два зберігачі цінних паперів.

Аналіз розвитку господарського комплексу області свідчить, що фондовий ринок ще не став ефективним засобом залучення інвестицій у реальний сектор економіки, перерозподілу капіталів на користь підприємств, що ефективно працюють у своїх галузях. Крім того, є недостатня довіра потенційних інвесторів щодо ефективного використання вкладеного капіталу, слабо розвинутий вторинний ринок корпоративних цінних паперів, не використовується
такий фінансовий інструмент, як облігації підприємств.

3. Місто Нововолинськ та селище Жовтневе є територіями пріоритетного розвитку із спеціальним режимом інвестиційної діяльності. Технопарк знаходиться в стадії розробки. Створено два бізнес-інкубатори: Ковельський та Ківерцівський.

4. Область досягла значних позитивних результатів у цьому плані, підтримуючи
тісні контакти з суміжними регіонами Республіки Польща й Республіки Білорусь в рамках Єврорегіону «Буг», Угоди про розвиток прикордонного співробітництва між Волинською областю України та Брестською областю Республіки Білорусь від 04.02.98 та Угод між Волинською областю та Люблінським воєводством (Республіка Польща) про економічне, торговельне, науково-технічне і культурне співробітництво від 01.10.02.

Головною метою транскордонного співробітництва є сприяння зміцненню та розширенню прикордонних зв’язків, реалізації спільних проектів у галузях промисловості і торгівлі, сільського господарства, освіти й науки, культури, туризму, транспорту і комунікацій.

5. Станом на 01.01.2004 р. в області створено 70 спільних підприємств.

6. Системи оформлення бізнесу «одне вікно» – в стадії впровадження.

7. Кількість діючих малих підприємств на Волині становить 4,5 тисячі одиниць (або 85 відсотків від загальної кількості підприємств).

8. Упродовж 2003 року забезпечено приріст обсягу зовнішньо-торговельного
обороту в області. Зовнішньоторговельний оборот товарами склав 678 млн. дол. США, що на 43,5 відсотка більше, ніж за 2002 рік. При цьому експортовано товарів на 204,8 млн. дол. США (на 38,5% більше), імпортовано – на 473,2 млн.дол.США (на 47,5% більше).

У товарній структурі експорту переважали поставки машин, апаратів та механічних пристроїв (17,7%), продукції рослинного походження (12,3%), імпорту – нафта та продукти її переробки (64,6%).

9. До територій депресивного розвитку відносять м.Володимир-Волинський, смт.
Локачі – колишні військові містечка.


Підсумки кластерних досліджень у Волинській області

На даний час в області кластери відсутні.

На основі проведених кластерних досліджень пропонується сформувати такі кластери:

1. Володимир-Волинський район:

Кластер з вирощування та переробка овочів та фруктів

Назва кластеру – «Лодомир»

Керівник ініціативної групи – Прохорук Валентин Іванович, голова правління ВАТ «Володимир-Волинський консервний завод».

Приблизний обсяг обороту на даний час – 4 000 тис грн/рік.

2. Шацький район:

Туристично-рекреаційний кластер

Назва кластеру – «Світязь».

Керівник ініціативної групи – Заяць Федір Федорович, директор ЗАТ «Волиньтурист», пансіонат «Шацькі озера»;

Приблизний обсяг обороту – 1770 тис грн/рік

3. Пропонується створити в м. Луцьку освітній кластер «Волинський
Оксфорд».

4. Пропонується сформувати загальнообласний кластер льонарства.

Льонарство – традиційна для Волині галузь сільського господарства, продукція якої може зацікавити туристів і стати самостійним джерелом прибутку для економіки області. Підприємства, залучені до цього кластеру, будуть діяти у різних адміністративних районах, що допоможе зміцнити економічний комплекс Волинської області в цілому. Виробництво льону в області у 2003р. у порівнянні з 1990р. скоротилось майже у 200 разів.

5. Транспортний кластер на основі Ковельського транспортного вузла.

6. Автомобільний кластер на основі існуючих підприємств ВАТ «ЛуАЗ» та Луцького авторемонтного заводу.

7. Комбікормовий кластер

При нарощуванні виробництва м’яса та молока в області необхідно прискорити проведення модернізації комбікормових заводів області. Фірма «Зевс» (Рожищенський район) має певний досвід у цьому напрямі.

8. Деревообробний кластер

Волинська область має значні запаси деревини. Тому існує потреба об’єднання виробників, які займаються обробкою деревини, для виробництва товарів народного вжитку, в т.ч. меблів.