Skip to content

Вінницька область

3.2.1. Вінницька область

 • Площа області – 26,5 тис.кв.км.
 • Чисельність населення: 1728,9 тис.чоловік (станом на 01.07.2004р.)
 • Кількість районів 27: Барський, Бершадський, Вінницький, Гайсинський, Жмеринський, Іллінецький, Калинівський, Козятинський, Крижопільський,
  Липовецький, Літинський, Могилів-Подільський, Муровано-Куриловецький, Немирівський, Оратівський, Піщанський, Погребищенський, Теплицький, Таврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський, Хмільницький, Чернівецький, Чечельницький, Шаргородський, Ямпільський.
 • Міст обласного значення – 6: Вінниця, Жмеринка, Ладижин, Козятин,
  Могилів-Подільський, Хмільник.
 • Географічні дані: Область розташована в лісостеповій зоні в межах Подільської височини. По території області протікає 204 річки. Вони належать до басейнів Південного Бугу, Дністра та Дніпра. Географічно Вінницька область розташована між 48º 04 хв. і 49º 53 хв. Пн.ш. та 27º 20 хв. і 30º 01 хв. Сх.д. Клімат помірно континентальний з м’якою зимою й теплим вологим літом. Середньорічні температури: літня +18,6º С, зимова -4 ºС, -6 ºС. Річна кількість опадів 520-590 мм, з них близько 80% припадає на теплий період року.
Зайнятість населення (станом на 01.01.2004р.)

Середньооблікова чисельність штатних працівників – 416,0 тис.чол.
облікового складу, всього:

 • за видами економічної діяльності:
 • у промисловості 83,6 тис.чол. 20,1 %
 • у сільському господарстві 109,7 тис.чол. 26,4%
Промисловий комплекс (станом на 01.08.2004р.)

Промисловий комплекс нараховує 332 підприємства. За січень – червень 2004 року цими підприємствами реалізовано продукції у відпускних цінах на суму 2148,9 млн. грн. (приріст промислового виробництва у січні – липні 2004 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року (у порівняних цінах) склав 16,3%).

Структура промислового виробництва (у % до обсягу реалізованої продукції) (станом на 01.07.2004р.)
 • Харчова промисловість 54,6
 • Електроенергетика 23,9
 • Машинобудування 8,3
 • Металургія та оброблення металу 1,8
 • Легка промисловість 1,8
 • Виробництво деревини та виробів з деревини (крім меблів) 0,9
 • Хімічна і нафтохімічна промисловість 1,6
 • Целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа 0,4
Будівництво

Освоєно інвестицій в основний капітал (капітальні вкладення) (станом на 01.07.2004р.) 327,4 млн.грн.

Введено в дію житла (6 місяців 2004 року) 118,3 тис.кв.м.

Виконаний будівельними підприємствами обсяг підрядних робіт за січень – липень 2004 року (у діючих цінах) 242,4 млн.грн.

Фінанси

За січень – липень 2004 року до зведеного бюджету області надійшло 527,5 млн.грн., що на 26,5 млн.грн.(або 5,3%) більше, ніж за відповідний період минулого року. Мобілізовано до Державного бюджету коштів в сумі 311,8 млн.грн., – на 21,0 млн.грн. (або 7.2%) більше, ніж за відповідний період минулого року.

Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоторговельний обіг (за І півріччя 2004 р.):

 • Всього: 254,5 млн.дол.США
 • Експорт 167,3 млн.дол.США
 • Імпорт 87,2 млн.дол.США
 • Баланс +80,1 млн.дол.США
Транспортний комплекс і зв’язок

Транспортна мережа загального користування

Експлуатаційна довжина:

 • залізничних колій 1229,6 км
 • тролейбусних ліній (в одноколійному численні) 75,6 км
 • трамвайних ліній 42,8 км
 • автомобільних доріг загальнодержавного, республіканського і місцевого значення 9517,6 км
 • в т.ч. із твердим покриттям 8899,6 км

Питома вага:

 • автомобільних доріг із твердим покриттям 93,4%
 • залізничних колій на електровозній тязі взагальній довжині 27,2%

Щільність залізничних колій:

 • На одну тисячу кв.км території 46,4 км
 • у тому числі залізничних колій на електровозній тязі 25,3 км
 • Кількість автомобільних мостів 843 одиниць
 • Кількість шляхопроводів 17 одиниць
 • Зв’язок загального користування

Забезпеченість населення основними домашніми телефонними апаратами, одиниць на 100 чоловік:

 • ГТС – 15
 • СТС – 6
Торгівля та сфера послуг (станом на 1.08.2004р.)
 • Обсяг товарообігу (юридичних осіб), млн.грн. 1461,6
 • Обсяг обороту роздрібної торгівлі на одну особу, грн. 401,7
 • Обсяг реалізованих послуг на одну особу, грн. 81,5
Санаторно-курортний комплекс (станом на 01.01.2004р.)

1.Кількість курортно-рекреаційних установ усіх форм власності 31

2. Кількість ліжко-місць 4265

3. Середня чисельність працюючих 4082

Освіта
 • Вищі навчальні заклади 3-4 рівня акредитації 10
 • Навчальні заклади МІ рівня акредитації (технікуми, училища, коледжі) 30
 • Професійно-технічні навчальні заклади 34
 • Загальноосвітні школи 1069
 • Дошкільні заклади 688
Соціально-культурна сфера
 • Медичні установи 1320
 • Лікарські заклади 139
 • Лікарські амбулаторно-поліклінічні заклади 216
 • Кількість лікарняних ліжок на 10 тис. населення 81,6
 • Потужність амбулаторно-поліклінічних закладів (відвідувань за зміну в розрахунку на 10 тис. населення) 126,8
 • Театрально-видовищні установи
 • Театри 2
 • Будинки культури, клуби 1107
 • Бібліотеки 1068
 • Пам’ятники історії та культури 3208
 • Музеї 20
Табл.3.8. Показники готовності Вінницької області до процесу кластеризації
Індикатори2000 р.2003 р.
«Доходи»  
1.Валовий Внутрішній Продукт (млн.грн.)

*

*

2.Валова додана вартість (млн.грн)

3802,0

5319,0

3.Зайнятість (% від загальної кількості населення)

38,8

47,8

4.Середній рівень заробітної плати (грн.)

159,0

333,5

5.Наявність патентів (кількість),

 

Із яких використовуються (к-кість)

70,0

 

116,0

216,0

 

320,0

«Вклад»

 

 

1. Населення (тис.чол.)

1815,3

1745,5

2. Зайнятість в структурах High-Tech організацій (%
від загальної чисельності працюючих)

*

*

3. Рівень освіти:

 

– початкова (кількість) (тис.)

– середня (кількість) (тис.)

– вища (кількість) (тис.)

 

37,8

245,4

25,6

 

37,3

226,3

26,1

4. Інвестиції (тис.грн.)

270640

409797

5. Витрати на R&D(тис.грн.)

200,0

374,4

6. Персонал в структурах R&D (кількість)

380

361

7. Інфраструктура:

 

 

–     шляхи (тис.км.);

Залізничні 1,16

Автомобіл. 9,51

Залізничні 1,11

Автомобіл. 9,52

–    мобільний зв’язок (%покриття території);

UMC – 30%

Киевстар – 30%

UMC – 65%

 

Киевстар – 80%

телефони (кількість) (тис.);

273181

284598

–     Інтернет (кількість користувачів).

 

 

Рівень безробіття у 2000 році склав – 9,1%, у 2003 – 5,6%.

Табл. 3.9. Рівень безробіття за методологією МОП за статтю, віковими групами та місцем проживання у 2003 році

(відсотків до кількості економічно активного населення відповідної вікової
групи)

 

Всього

У тому числі за віковими групами, років

 

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-70

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Все населення

5,6

11,4

8,0

6,9

5,4

3,0

0,2

 
Жінки

5,4

14,0

7,4

6,8

5,0

3,6

0,3

 
Чоловіки

5,8

8,3

8,6

7,1

5,8

2,4

 
міське населення

7,8

17,9

10,6

9,1

6,2

4,9

0,8

 
сільське населення

3,5

8,6

5,0

4,5

4,4

1,3

 
Табл.3.10. Середньорічна кількість працівників, зайнятих в економіці, за формами
власності

(осіб)

 2000200120022003
     
Всього

530578

499527

461603

416219

За формами власності

 

 

 

 

Державна

168791

89767

86243

81554

Комунальна

42529

115494

114199

113936

Приватна

18414

19630

22814

20798

Колективна

300844

274636

237035

198144

у тому числі господарських товариств

225528

205695

168481

137966

колективних сільськогосподарських підприємств

 

міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав

1312

1787

Табл. 3.11. Середньорічна кількість працівників за видами економічної діяльності1

(осіб)

 

2000

2001

2002

2003

     
Всього

530578

499527

461603

416219

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

177699

166157

148367

114112

Рибне господарство

713

598

569

519

Промисловість

115990

103398

92836

83578

Будівництво

16466

15031

11716

10882

Оптова та роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

 

 

20539

 

 

18635

 

 

15356

14371

з неї роздрібна торгівля

 

побутовими товарами та їх ремонт

 

10678

 

8666

 

7811

7230

Готелі та ресторани

2655

2462

2232

1721

Транспорт і зв’язок

39454

35522

35034

34268

наземний транспорт

14063

9453

8192

13102

водний транспорт

33

30

25

25

авіаційний транспорт

36

28

24

21

допоміжні транспортні послуги

15581

16394

17190

11523

пошта і зв’язок

9741

9617

9603

9597

Фінансова діяльність

3655

3597

3406

3593

Операції з нерухомістю, здавання під найм і послуги юридичним особам

 

 

3478

 

 

3595

 

 

9587

9709

з них дослідження та розробки

1556

1583

2031

1950

Державне управління

22173

22721

25544

26500

Освіта

58228

57806

58718

59299

Охорона здоров’я та соціальна допомога

 

49363

 

49164

 

48273

47747

Колективні, громадські та особисті послуги

 

10515

 

10656

 

9965

9920

з них діяльність у сфері відпочинку та розваг, культури та спорту

7338

7879

7489

7734

Табл. 3.12. Розподіл найманих працівників за рівнем освіти та за видами економічної
діяльності

(осіб, на кінець 2003р.)

 

Кількість штатних працівників,

осіб

З них закінчили вищі навчальні заклади освіти

І-ІІ рівнів акредитації, осіб

%

до загальної кількості працівників

ІІІ-ІV рівнів акредитації, осіб

%

до загальної

кількості працівників

 

 

 

 

 

 

Всього

409020

100506

24,6

83936

20,5

 

 

 

 

 

 

Сільське господарство, мисливство
та лісове господарство

102905

13438

13,1

5923

5,8

Рибне господарство

489

76

15,5

35

7,2

Промисловість

82060

20692

25,2

10151

12,4

Будівництво

10749

2769

25,8

1167

10,9

Оптова та роздрібна торгівля; торгівля
транспортними засобами; послуги з ремонту

14097

4816

34,2

2893

20,5

з неї роздрібна торгівля побутовими
товарами та їх ремонт

7418

2624

35,4

1426

19,2

Готелі та ресторани

1706

558

32,7

237

13,9

Транспорт і зв’язок

34883

7188

20,6

3124

9,0

наземний транспорт

13060

2317

17,7

808

6,2

водний транспорт

25

6

24,0

4

16,0

авіаційний транспорт

16

10

62,5

5

31,3

допоміжні транспортні

послуги

11739

2017

17,2

935

8,0

пошта і зв’язок

10043

2838

28,3

1372

13,7

Фінансова діяльність

3888

1475

37,9

1687

43,4

Операції з нерухомістю, здавання
під найм і послуги юридичним особам

9858

2791

28,3

2796

28,4

Державне управління

27177

9243

34,0

12628

46,5

Освіта

61343

12094

19,7

30803

50,2

Охорона здоров‘я та соціальна допомога

49732

21447

43,1

9894

19,9

Колективні, громадські та особисті
послуги

10133

3919

38,7

2598

25,6

Табл. 3.13. Кількість населення області 1
 1985199019952001200220032004
Наявне населення
Все населення, тис. осіб

1968,0

1925,6

1889,7

1791,0

1770,1

1753,9

1736,2

міське

795,1

866,5

889,8

831,5

818,3

816,4

814,3

сільське

1172,9

1059,1

999,9

959,5

951,8

937,5

921,9

відсотків до всього населення

 

 

 

 

 

 

 

міське

40,4

45,0

47,1

46,4

46,2

46,5

46,9

сільське

59,6

55,0

52,9

53,6

53,8

53,5

53,1

Із загальної кількості населення

 

 

 

 

 

 

 

чоловіки

869,9

860,7

854,1

818,5

808,9

801,8

794,2

жінки

1098,1

1064,9

1035,5

972,5

961,2

952,1

942,0

відсотків до всього населення

 

 

 

 

 

 

 

чоловіки

44,2

44,7

45,2

45,7

45,7

45,7

45,7

жінки

55,8

55,3

54,8

54,3

54,3

54,3

54,3

Постійне населення
Все населення

1969,6

1913,4

1875,6

1780,0

1761,6

1745,5

1729,2

міське

781,5

848,9

856,7

818,6

808,4

806,6

805,3

сільське

1188,1

1064,5

1018,9

961,4

953,2

938,9

923,9

відсотків до всього населення

 

 

 

 

 

 

 

міське

39,7

44,4

45,7

46,0

45,9

46,2

46,6

сільське

60,3

55,6

54,3

54,0

54,1

53,8

53,4

Із загальної кількості населення

 

 

 

 

 

 

 

чоловіки

871,0

855,5

847,6

811,4

803,7

797,0

790,1

жінки

1098,6

1057,9

1028,0

968,6

957,9

948,5

939,1

відсотків до всього населення

 

 

 

 

 

 

 

чоловіки

44,2

44,7

45,2

45,6

45,6

45,7

45,7

жінки

55,8

55,3

54,8

54,4

54,4

54,3

54,3

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Табл.3.14. Народжуваність, смертність та природний приріст населення

(осіб)

 

2000

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

Кількість народжених

 

 

 

 

всього

15093

14563

15077

15048

у міських поселеннях

6837

6935

7251

7563

у сільській місцевості

8256

7628

7826

7485

Кількість померлих

 

 

 

 

всього

30340

29334

29378

29865

у міських поселеннях

10024

9734

9704

9898

у сільській місцевості

20316

19600

19674

19967

Природний приріст населення

 

 

 

 

всього

-15247

-14771

-14301

-14817

у міських поселеннях

-3187

-2799

-2453

-2335

у сільській місцевості

-12060

-11972

-11848

-12482

Як показує опитування, область не має зон високого ризику , вільної економічної
зони, а також фондового ринку. В області функціонують три бізнес-інкубатори та один Технопарк («Умбіцин», м. Ладижин),а також система «одне вікно».

Через область проходить один транспортний коридор «Захід-Схід» (автотраса: Умань-Краковець). До Єврорегіону область не входить.

На 01.10.2004 р. в області діють 80 підприємств з іноземними інвестиціями. Щодо
малих підприємств, то їх доля складає 10,4% по об’ємах, або 25% по доходах в місцеві бюджети.

Область експортує продукцію Немирівського ЛГЗ, швейного об’єднання «Володарка», Поділля ОБСТ, Вінницького заводу тракторних агрегатів.

Імпортується продукція з таких країн, як Росія – 1,5%; Європейських країн – 2,5%
та Азії – близько 90%.

В області є зони депресивного розвитку:

Бар, Бершадь, Гайсин, Жмеринка, Іллінці, Калинівка, Козятин, Ладижин, Могилів-Подільський, Немирів, Погребище, Тульчин, Хмільник, Ямпіль.


Підсумки кластерних досліджень у Вінницькій області

Аналіз проведених досліджень показав доцільність формування кластерних структур в таких напрямках:

1.Агропромислові кластери пропонується
створити у Гайсинському, Немирівському, Оратівському, Бершадському, Липовецькому, Барському, Хмільницькому, Іллінецькому, Шаргородському, Крижопільському, Тростянецькому, Тульчинському, Томашпільському, Могилів-Подільському, Калинівському районах.

Підстави: наявність власної сировинної бази, наявність кадрів, наявність виробничої та збутової інфраструктури, сприятлива екологія, сприяння самозайнятості населення у сфері ведення присадибного господарства, розвитку фермерства.

2.Туристичні кластери пропонується створити у Немирівському, Барському, Шаргородському, Томашпільському районах.

Підстави: наявність багатого природо-ресурного потенціалу, сприятлива екологія, збережені народні звичаї, традиції, ремесла, сприятливе середовище для організації підприємницької діяльності.

3.Будівельні кластери пропонується створити в Іллінецькому, Крижопільському, Томашпільському, Козятинському районах.

Підстави: наявність власної сировинної бази, збережена виробнича інфраструктура, наявність кваліфікованих кадрів, очікуване збільшення обсягів будівельних робіт.

4.Кластери у сфері побутового обслуговування та торгівлі
пропонується створити в Гайсинському, Бершадському, Іллінецькому районах.

Підстави: дефіцит побутових послуг (особливо в сільській місцевості), наявність кадрів, зацікавленість адміністративних органів, створення нових робочих місць.

Очікувані результати діяльності кластерів:

 • підвищення конкурентоздатності вироблених товарів та наданих послуг;
 • можливість залучення інвестицій (як вітчизняних, так і закордонних) у виробничу та соціальні інфраструктуру;
 • стимулювання зростання обсягів виробництва та збуту товарів і послуг;
 • покращення професійної підготовки кадрів;
 • стимулювання розвитку суміжних галузей економіки районів;
 • раціональне використання наявних сировинних ресурсів;
 • створення нових робочих місць;
 • відпрацювання механізму самозайнятості сільського населення.