Skip to content

Подільський економічний регіон

3.2. Подільський економічний регіон.

  • Площа – 60,9 тис.кв.км.
  • Населення – 4470,0 тис. чол. (на 01.01.1999).
  • Склад: Вінницька, Тернопільська і Хмельницька області.

Подільський економічний регіон має вигідне економічно-географічне положення, що визначається його сусідством з промислово розвиненим центральним регіоном та Поліським, Карпатським, Південним економічними регіонами та Республікою Молдовою. Його територією проходять важливі автомобільні та залізничні магістралі. Це сприяє розвитку тісних економічних зв’язків з усіма головними центрами України – Києвом, Одесою, Львовом, Івано-Франківськом, Чернівцями та Дніпровськими центрами – Дніпропетровськом та Запоріжжям. Назва «Поділля» відображає природні характерні риси території регіону, тобто поділ височинь, які спускаються спадинами до полонин Дністра та Південного Бугу. Подільське узгір’я є вододіл двох річкових шляхів вздовж Дністра і Південного Бугу, по якому проходив стародавній Кучманський шлях і на якому до цього часу здійснюються важливі торгівельні комунікації між країнами Центральної Європи та Чорноморськими країнами. Поділля фактично виконує роль перехрестя сухопутних шляхів «з варягів до греків» і з Центральної Європи до Кавказу. Таке розташування Подільського району забезпечує розвиток на його території експортно-орієнтованих галузей промисловості.

В економіці цього району визначаються, насамперед, виробництво товарів народного споживання, продукції сільського господарства, харчової, легкої, деревообробної, целюлозно-паперової промисловості та будівельних матеріалів. До актуальних проблем розвитку Подільського економічного регіону відноситься значне забруднення водних ресурсів. Багато річок в регіоні непридатні для користування, тому вкрай необхідне будівництво очисних споруд та поліпшення діючих. Оскільки в регіоні налічується багато організованих джерел шкідливих викидів, забруднюються також грунт та повітря. Тому для регіону дуже важливе формування екологічних кластерів. Вельми актуальним є покращення інфраструктури агропромислового комплексу, де є перспектива для розвитку м’ясної, молочної продукції, переробки плодово-овочевої продукції, рибних ресурсів на основі створення кластерних структур, навіть в ряді невеликих міст чи селищ. Досить перспективним може бути виробництво малопотужної сільськогосподарської техніки для фермерських господарств. На базі конверсії оборонної промисловості актуальним може бути формування високотехнологічної промисловості на базі електронної технології, точного машинобудування, фармацевтичного виробництва.

На думку дослідників, великі перспективи в регіоні Поділля має розвиток біотехнологічної індустрії, виробництво лабораторного та спеціального промислового обладнання, виробництво екологічно чистих харчових продуктів, впровадження нових рекреаційних та оздоровчих технологій на основі high-tech кластерів.

Регіон має також великі туристично-рекреаційні можливості, використання яких може бути покращено шляхом формування кластерів сільського зеленого туризму, виробництва народних промислів. Завдяки присутності в регіоні кваліфікованих трудових ресурсів, сировини для виробництва будівельних матеріалів, є великі можливості для формування потужних будівельних кластерів, які можуть залучати як великі, так і малі та середні підприємства для будівництва як в регіоні, так і за його межами.