Skip to content

ЛІТЕРАТУРА

Л І Т Е Р А Т У Р А

 

1.Циренщиков В., Наука бывших соцстран остается на обочине европейской интеграции.
М., 1999 г.

2.Салицкий А.И. Китайская экономика как субъект глобализации, Издательство «Постиндустриальный
мир и Россия», М., УРСС, 2001 г.

3.Lateef A. Linking up with the Global Economy; A Case Study of the Bangalore
Software Industry, IILS, DP/96/1997, Geneva, 1997.

4.OECD Proceedings. Boosting Innovation: The Cluster Approach, OECD, Paris,1999.

5.ADB, ERD W.P. №3, The Automotive Supply Chain: Global Terms and Asian Perspectives,
F. Veloso, R. Kumar, Manila, January 2002.

6.Сілін Р.І., Досвід Асоціації «Поділля Перший» у реалізації кластерної моделі
об’єднання підприємств // Світовий та вітчизняний досвід запровадження нових виробничих
систем (кластерів) для забезпечення економічного розвитку територій». Матер. Конф.
1-2 листопада 2001 р., м. Київ. – К., Спілка економістів України, 2001р. – С. 19-24.

7.Wolfgang Price. Local Productive Systems: Organising Networks of Enterprises.
Матер. конф. 1-2 листопада 2001р., м. Київ. – К.; Спілка економістів України, 2001.

8.Войнаренко М.П. Механізми адаптації кластерних моделей до політико-економічних
реалій України. Матер. конф. 1-2 листопада 2001р., м. Київ. – К.; Спілка економістів
України, 2001р. – С. 25 -33.

9.Соколенко С.І. Кластери в глобальній економіці, Київ, Логос, 2004.

10.Соколенко С.И. Производственные системы глобализации: Сети.
Альянсы. Партнерства. Кластеры: Украинский контекст. – К.: Логос, 2002.

11.Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. – К.:
Логос, 1999.

12.Porter M. The Competitive Advantage of Nations, London
Macmillan, 1998.

13.UNIDO, The Globalization of Industry: Implication for Developing
Countries beyond 2000, UNIDO, Vienna, Dec. 1996.

14.Лук’яненко Д.Г., Білорус О.Г. та ін. Стратегії економічного
розвитку в умовах глобалізації, К., КНЕУ, 2001.

15.The Global Competitiveness Report 2001 – 2002, N.Y. – Oxford,
2002.

16.Проблеми раціонального використання соціально-економічного
та природноресурсного потенціалу регіону. Збірник наукових праць. Випуск ІХ, «Надстир’я»,
Луцьк, 2003.

17.Нові виробничі системи і розвиток економіки України. Матеріали
економічного самміту, Київ, 2003.

18.Реформування промисловості України. Погляд у ХХІ століття.
Збірник матеріалів V Пленуму Спілки економістів України, К., 2001.

19.Регіони України: їх можливості та перспективи розвитку.
Матеріали Третього Пленуму Спілки економістів України та економічного форуму. –
Під заг.ред. В.В. Оскольського. – Київ, 2004.

20.Нові виробничі системи і прискорений розвиток регіонів.
Матеріали міжнародного економічного форуму. – під заг. ред. М.Я. Азарова. – Київ,
2001.

21.Bernard Borel, Partenaire des createurs et repreneurs de
tres petite entreprises, Pays
Gapençais Initiative, Gap,
2004, www.pgi05.org

22.  Збірник матеріалів Всеукраїнської Наради з питань формування заходів
та реалізації регіональних програм розвитку малого підприємництва, м. Київ, 2004.