Севастополь

2011/01/18

3.4.5. м. Севастополь

Адміністративний устрій: 4 міських райони - Балаклавський,
Гагаринській, Ленінський, Нахімовський; 2 міста - Севастополь та Інкерман; поселення
міського типу Кача; 4 сільради.

Севастополь - це морський торговельний, рибний порт, промисловий, науково-технічний,
рекреаційний центр Півдня України. В регіоні функціонує понад 10 тис. промислових
та сільськогосподарських підприємств та виробництв різного профілю.

В основу промисловості міста входять машинобудування та металообробка, легка і
харчова промисловості. Севастополь -найбільший в Україні центр рибопромислового,
транспортно-рефрижераторного та науково-дослідного флоту.

Провідне місце в структурі промисловості Севастополя займає харчова промисловість,
що представлена, в основному, виноробною промисловістю, рибодобувною та рибопереробною
промисловостями. Основна спеціалізація: машинобудування, суднобудування і судноремонт,
а також приладобудування.

В Севастополі базується практично весь морський транспортно-рефрижераторний флот
України, який становить близько 4% світового рефрижераторного флоту.

Через Севастопольський морський торговий та рибний порти здійснюється великий
обсяг перевезень найрізноманітніших вантажів, загальний обсяг яких сягає 2 млн.
тонн за рік.

Транспортний комплекс Севастополя має залізничну, автомобільну, морську та авіаційну
складові. Автошляховий зв'язок Севастополя з усіма регіонами Криму забезпечують
дві основні автотраси: Севастополь - Сімферополь та Севастополь - Ялта. Пропускна
здатність кожної з цих трас складає до 18 тис. автотранспортних одиниць на добу.

В межах міста значного розвитку набула причальна інфраструктура, загальна довжина
якої становить 30 км. Місто має 287 причалів, частина яких — глибоководні.

В межах адміністративних кордонів Севастополя сформувалась потужна база виноробства,
що забезпечує виробництво кращих в Україні виноградних і шампанських вин.

В Севастополі розташовано 2067 пам'яток історії та культури. Важливими культурно-історичними
пам'ятками м. Севастополя є: Національний заповідник «Херсонес Таврійський», «Панорама
героїчної оборони Севастополя 1854-1855 рр.», «Діорама Штурм Сапун-гори», меморіальні
комплекси-поховання воїнів, які загинули в роки окупації в битвах за звільнення
Криму від німецько-фашистської навали (1941-1944 рр.).

Севастополь також є потужним науковим центром, в якому знаходяться Севастопольський
державний технічний університет і Севастопольський інститут ядерної енергетики і
промисловості. В місті функціонує 18 різних науково-дослідних і проектно- конструкторських
інститутів, 13 вищих навчальних учбових закладів, багато технікумів, училищ і коледжей.
В Севастополі відкрито 45 кінотеатрів, будинків культури і клубів, діє 4 театри
і 4 музеї.

Табл. 3.49. Основні показники розвитку промисловості за видами економічної
діяльності у 2003 р.

Кількість промислових підприємств

Середньооблікова кількість працівників у промисловості*2, осіб

Загальний обсяг продукції (у фактичних цінах), тис. грн.

Темп зростання

обсягів продукції до 2002 р.,

відсотків

Вся промисловість*1

92

13946

662583,2

107,7

Добувна промисловість

2

990

39673,0

109,1

видобування неенергетичних

матеріалів

2

990

39673,0

109,1

Обробна промисловість

83

8334

444111,3

103,5

у тому числі

харчова промисловість та перероблення сільськогосподарської продукції

21

2541

161760,8

99,4

легка промисловість

5

544

8898,7

101,4

текстильна промисловість та пошиття одягу

4

510

8254,2

98,5

виробництво шкіри та шкіряного взуття

1

34

644,5

164,4

Виробництво деревини та виробів з деревини

1

156

1216,1

у 3,3 р.б.

Целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість; видавнича справа

4

147

2977,2

89,2

Хімічна та нафтохімічна промисловість

2

57

375,3

65,1

хімічне виробництво

1

27

47,4

14,0

виробництво гумових та пластмасових виробів

1

30

327,9

135,3

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

3

252

9916,2

131,3

Металургія та оброблення металу

6

522

23674,6

87,0

Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування

38

3895

192726,3

105,1

виробництво машин та устаткування

7

579

5728,4

116,1

виробництво електричного та електронного устаткування

6

222

44294,1

58,6

виробництво транспортного устаткування

25

3094

142703,8

138,4

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

7

4622

178798,9

141,0

*1 Без малих підприємств.

*2 Штатних працівників, зайнятих у промисловості.

Короткі підсумки виконання

Програми економічного і соціального розвитку м. Севастополя за 9 місяців 2004
року

Забезпечення макроекономічної стабільності, зважена бюджетна і монетарна політика
держави, розширення внутрішнього попиту і стабілізація виробничої діяльності підприємств
і організацій міста в поточному періоді забезпечили зростання економічної активності
в більшості галузей економіки, що є основою для подальшого поліпшення соціального
положення мешканців м. Севастополя.

На 6,7% за вересень зросла середньомісячна номінальна заробітна платня одного
штатного працівника, у вересні 2004 р. вона склала 632,81 грн., що на 63,6%
перевищує встановлений прожитковий мінімум для працездатних осіб (387 грн.) і в
2,7 рази розмір мінімальної заробітної платні (237 грн.). Скоротився рівень заборгованості
по виплаті заробітної платні у порівнянні з початком року на 6,5 млн.грн., або на
10,8%. Покращилась структура зайнятості населення: рівень зареєстрованого безробіття
склав 0,77%.

Освоєння фінансових коштів Програми економічного і соціального розвитку м. Севастополя
на 2004 рік склало 92% до загальної суми фінансування і 79,6% до затвердженої на
рік (63,6 млн.грн.).


Рис.3.44.

Табл.3.50. Показники готовності Севастополя до процесу кластеризації

Індикатори

2000

2003

« Дохід»

1. Валова додана вартість (млн.грн.)

654

1632

2. Зайнятість (% від загальної кількості населення)

45,0

50,2

3. Середній рівень заробітної плати (грн.)

250,8

486,4

«Вклад»

1. Населення (тис.чол.)

387,2

378,5

2. Рівень освіти:

- загальноосвітні навчальні заклади (к-кість)

- професійно-технічні (к-кість)

- вищі навчальні заклади (к-кість)

70

6

8

70

6

13

3. Інвестиції в осн. капітал (млн.грн.)

129,0

394,5

4. Витрати на R&D НДДКР (тис.грн.) інноваційні

1182,0

1122,7

5. Інфраструктура:

- щільність шляхів сполучення загального користування (тис.км.);

- довжина шляхів сполучення загального користування (тис.км.);

- мобільний зв'язок (% покриття території)

- телефони (к-кість)

- Інтернет (к-кість користувачів)

-

-

-

119499

-

402,8

347,8

-

133528

-

- рівень безробіття; 0,8% 0,82 %

- наявність професійної робочої сили

(по галузях); - -

- частка ВВП області у ВВП України; 0,5 % 0,7 %

демографічні дані міста

- кількість народжених, тис. 2,6 3,3

- кількість померлих, тис. 5,1 5,3

- природний приріст населення, тис. - 2,5 - 2,0

- кількість шлюбів 2736 3791

- кількість розлучень 2257 2076

· В цілому м. Севастополь займає одну з останніх рейтингових
позицій по залученню інвестицій з розрахунку на 1 мешканця (близько 100 доларів
США); загальна сума залучених іноземних інвестицій - 40 млн. доларів США; крім того,
проблемним питанням є облік капітальних вкладень Російської Федерації як іноземних
інвестицій орієнтовно в сумі біля 35 млн. доларів.

У 2003-2004 рр. реалізується наймогутніший інвестиційний проект по будівництву
зерносховища для переробки сипких вантажів;

Депресивність окремих міні-районів міста визначається, перш за все, наявністю
і залежністю соціальної інфраструктури від градоутворюваючих (бюджетоутворюваючих)
підприємств, що в даний час знаходяться у проблемному стані: це ВАТ «Парус» (Північна
сторона), підприємства рибної галузі (Очеретяна бухта), а також селища Кача, Тилове,
де розташовані колишні військові городки та ін.

· Стан фондового ринку – у початковій стадії; активних
інституцій і суб'єктів господарювання, практично, не існує; проте, за ініціативою
міських властей в 2002 році організовано представництво ДКЦБФРУ;

· Спеціальних економічних зон і територій пріоритетного
розвитку не існує; в 1998 році був формально створений, але не діє бізнес-інкубатор;
в процесі створення знаходиться технопарк в одному із господарських суспільств ВАТА
«Севастопольський морський завод ім. Орджонікідзе»;

· Існують спільні підприємства і сучасні проекти, зокрема
будівництво торгових супермаркетів, створення портового терміналу та ін.

· Устаткування для створення системи реєстрації за принципом
«Єдиного офісу» закуплено за рахунок засобів Регіональної програми розвитку малого
підприємництва; в 2005 році готується початок даного проекту; проводиться ремонт
приміщення;

· Частка малих підприємств в економіці регіону по показникам
квоти мобілізації засобів до консолідованого бюджету складає біля 35%, в окремі
періоди досягає 40-43%, що навіть вище показників тих областей, де малий бізнес
є традиційно розвиненим;

· Деіндустріалізація і диверсифікація великого промислового
виробництва пов'язана із заміною незадіяних потужностей конверсійного і реконверсійного
виробництва індустрією туризму, рекреації, виробництва товарів народного споживання
і послуг, що мають високий попит, у зв'язку з чим цей процес дає позитивний ефект;

· Політика розвитку зовнішньоекономічної діяльності
характеризується динамічним зростанням показників зовнішньоторговельного балансу
за рахунок експорту, зокрема експорту екологічно чистої складової - послуг і зменшення
обсягів імпорту в рамках надання підтримки вітчизняному (севастопольському) виробнику;
зниження частки критичного імпорту.

ПРОПОЗИЦІЇ

по формуванню кластерів в м. Севастополі

за наслідками кластерних досліджень робочої групи

1. Проект «Севастопольський туристсько-рекреаційний кластер «Херсонес».

Мета - підвищення конкурентоспроможності економіки міста. Створення сприятливих
умов для відпочинку гостей і жителів Севастополя.

Підстава - використання унікальних природно-кліматичних, географічних умов, культурної,
археологічної, історичної спадщини.

Завдання - підтримка розвитку малого бізнесу;

·   створення умов для відродження і розвитку
центрів туризму в гірській, прибережній і сільській частині регіону;

·   освоєння нових видів туризму;

·   створення єдиної системи підготовки, перепідготовки
кадрів для сфери рекреації;

Очікувані результати:

·   збільшення кількості туристів на 60 тис.
чол. в рік (до 2007 року), збільшення прибутку на 100 млн.грн.;

·   збільшення числа робочих місць, зростання
зарплати, відродження народних промислів;

·   модернізація міста, стійкий соціально-економічний
розвиток, підвищення добробуту Севастопольської громади.

Учасники: юридичні і фізичні особи, всього більше 8 (станом
на 01.12.2004), ядро кластера - ПО «Баміно». Лідери проекту: Бородатов Анатолій
Петрович, директор ПО «Баміно», Кожевникова Валентина Данилівна - вчений-економіст.

2. Проект «Формування і розвиток кластера у сфері мас-медіа і креативної діяльності
в Севастопольському регіоні на базі неприбуткової суспільної організації «Севастопольська
фундація культури і історії ім. Геннадія Черкашина».

Мета: створити в м. Севастополі динамічну і стійку систему партнерських відносин
між творчими об'єднаннями і міськими властями, територіальною громадою на основі
пріоритетного розвитку креативних кластерів у вигляді суспільних організацій для
використання і відтворювання інтелектуальних ресурсів на користь територіальних
громад.

Завдання - сприяти розвитку креативної індустрії, становленню цивілізованих соціально-економічних
відносин і реалізація принципів стійкого розвитку в Севастопольському регіоні.

Очікувані результати:

- розвиток креативної індустрії, в якій творча особа в галузі мистецтва, творчості,
науки, літератури є генератором значних економічних цінностей;

- створення умов розвитку творчої ініціативи, підтримка талановитих людей;

- розвиток толерантного суспільства, зміцнення дружби, довір'я, взаєморозуміння,
збереження національних традицій, звичаїв, співпраці на ниві культури між всіма
представниками націй, національностей, народів, що мешкають в регіоні Севастополя.

Учасники - творчі союзи, об'єднання, асоціації, бібліотеки,
клуби, агентства, фінансово-промислові компанії, телерадіокомпанії.

Лідери проекту: Куртева Тетяна Іванівна - начальник Інформаційного центру Севастопольської
ТПП;

- Семенов Олександр Геннадійович - координатор проекту - голова Асоціації «Аура»,
представник міжнародної добродійної організації «Інститут розвитку територіальних
громад» в м. Севастополі.

У стадії формування знаходяться наступні кластери:

1) «Байдарська долина» (туристичний);

2) Водний;

3) Агропромисловий;

4) Рибний;

5) Екологічний (в Балаклаві і бухті «Омега»).

Окрім наведених кластерів, проводяться переговори з представниками ряду
південних областей України - Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької і
АР Крим про створення венчурної асоціації «Південь України».