2020/05/01

Передмова

Настала епоха мережевої економіки, за якої в мережі об’єднуються технології, підприємства, великі, середні й малі структури. За допомогою інформаційних сіток об’єднуються люди, залучаючи в них свої творчі здібності, знання, інтелект. Практично можливе об’єднання в мережі будь-якої галузі людської діяльності — промисловості, науки, освіти, сільського господарства, транспорту, охорони здоров’я, індустрії відпочинку й інших сфер. В епоху мережевого інтелекту основним потужним двигуном соціально- економічного розвитку стали інформаційні та комунікаційні технології. Саме вони в новому сторіччі забезпечують прискорення зростання ВВП і підвищення продуктивності виробництва.

В епоху мережевої економіки в людства з’явився шанс на основі об’єднання людей в мережах об’єднати їх знання, таланти, розум, подолати засилля бідності та забезпечити прорив у створенні багатства в соціальному розвитку. Проте, щоб досягти цього, абсолютно критичним є проведення в країні політики підтримки формування мереж, при якій економіка була б здатною досягати переваг від впровадження нових технологій. Фундаментом концепції підвищення готовності економіки країни до формування мереж є сприятливе ділове середовище — ринкові умови, рамки регуляторної політики, мережева інфраструктура. Саме на ґрунті сприятливого ділового середовища з’являється можливість ефективного розвитку мережевих структур та їх вищої форми — кластерів.

На початку XXI ст. світова економіка все більше відчуває на собі зростаючий вплив процесів глобалізації, які дають могутній імпульс формуванню нової системи міжнародних економічних та політичних відносин.

У цій книзі зроблено спробу проаналізувати функціонування виробничих систем у сучасній фазі глобалізації як у промислово розвинутих, так і в країнах, що ступили на шлях трансформації своєї економіки. На думку провідних економістів, які вивчають процеси глобалізації, світ знаходиться на етапі нової промислової революції, темпи зростання якої прискорюються.