Введення

Економічна нестабільність в світовій економіці в останнє десятиріччя примусила багато країн звернути серйозну увагу на невикористаний потенціал регіональних економік і вдосконалення регіональної структури як резерва підвищення ефективності функціонування економічної системи. Такого роду посилення регіональної складової всього народногосподарського комплексу, а конкретніше, вироблення загальнонаціональних і регіональних економічних стратегій стали широко прийнятою практикою.

У монографії, підготовленій на основі досліджень автора, зроблена спроба проаналізувати шляхи розвитку нових виробничих систем — партнерств, альянсів, мереж і вищої форми сучасної кооперації — кластерів, у тому числі й перспектив кластеризації в Україні та інших країнах на етапі трансформації. Успішна розробка і реалізація стратегій, що відповідають вимогам глобальної конкуренції та сучасних методів синергетичних об’єднань компаній на ринках, є темами, якими займаються й інтенсивно займатимуться надалі дослідники та індустріалісти. Головний інтерес при цьому викликають принципи розв’язання проблем структурних змін, що відбуваються в нашому суспільстві, підтримка безперервної реструктуризації і модернізації економіки, пошук майбутніх секторів зростання, формування національних і регіональних інноваційних систем на основі інноваційних кластерів, розвиток флагманських великомасштабних проектів, здійснюваних групами кластерів.

Стрімке формування локальних, регіональних, національних, транскордонних і навіть трансконтинентальних кластерів посилює інтерес до цієї монографії. В роботі приділяється увага розв’язанню проблем, які виникають на шляху розвитку кластерних структур, у тому числі специфіці поєднання співпраці та конкуренції, що робить їх взаємодію вкрай складним процесом.

Багатоаспектність проблем трансформації економіки держави в епоху глобалізації не дозволяє повністю охопити весь їх спектр, проте ознайомлення з цією книгою допоможе як економістам-дослідникам, так і представникам ділових кіл отримати багато корисних рекомендацій та реальний механізм формування сучасних ефективних виробничих систем.

В. ГЕЄЦЬ,

академік НАН України, Директор Інституту економічного прогнозування

Pages: 1 2