Аналіз по регіонах

2011/01/18

3. Аналіз по регіонах

3.1. Північно-Західний (Волинський) економічний регіон

Площа – 40,3 тис. км2.

Населення – 2,25 млн. чол (на 01.01.99р.).

Склад: Волинська і Рівненська області.

Район розміщений у крайній північно-західній частині України і є найменшим за
площею та чисельністю населення. Разом з тим, він займає надзвичайно вигідне економіко-географічне
і транспортне положення на шляхах до Європейського Союзу на заході та до Білорусі
на півночі.

Цей регіон неодноразово зазнавав геополітичні трансформації у минулому. Родюча
земля, сприятливий клімат, порівняно достатня безпека від загарбників сприяли розвитку
регіона, через територію якого пролягали найважливіші торгівельні шляхи між Західом
та Києвом, Балтикою та Чорномор’єм. І сьогодні великий залізничний вузол на Волині
– Ковель забезпечує Україні економічні зв’язки з Польщею, Прибалтикою і іншими європейськими
країнами. В майбутньому Волинь має стати головними комунікаційними воротами України
з країнами Європейського співтовариства.

Район виділяється виробництвом будівельних матеріалів, продукції легкої та харчової
промисловості, сільського господарства (зокрема, картоплі – 11%, цукрових буряків
– 7%, м’яса – 6,7%, молока – 7,1% від загальноукраїнського виробництва).

Промисловість на Поліссі була слабо розвинена, в основному через брак енергетичних
ресурсів та конкуренцію з більш розвиненими регіонами України.

В теперішній час в регіоні найбільш розвиненими є харчова промисловість, лісова
і деревообробна, машинобудування та виробництво будівельних матеріалів завдяки наявності
унікальних покладів граніту, лабрадориту, базальту, глини, крейди та інших.

Основною проблемою в економіці Полісся на сучасному етапі є вихід з кризової ситуації
промисловості та сільського господарства. Як підтверджують кластерні дослідження
в регіоні, значні перспективи має кластеризація в машинобудуванні, в першу чергу,
в автомобілебудуванні (Волинська область), в хімічних виробах (Рівненська область),
текстильній і харчовій галузях промисловості в малих та середніх селищах цього регіону.
Значні обсяги і перспективи також має розвиток туристичної діяльності завдяки унікальним
історичним пам’яткам та природному багатству, які дозволяють створити перспективні
рекреаційно-оздоровчі кластери.

Як свідчать дослідження, Полісся має великий потенціал в розвитку
high-tech кластерів в напряму створення біотехнологій,
виробництва електронних компонентів, лабораторного та науково-дослідного обладнання,
створення комунікаційних і комп’ютерних технологій та програмних продуктів, виробництва
промислових неорганічних хімікалій.