Конференція “Євроінтеграційні процеси в освіті та науці: трансформація та розвиток” в Тернополі

25 квітня Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій (ТІСІТ) проводить мережеву конференцію в Тернополі. Мета конференції — oб’єднати зусилля науковців, студентів, підприємців та управлінців для спільного вирішення проблем євроінтеграції в освітній та науковій сферах. Цього разу організатори намагаются обєднатись як на регіональному так і на міжнародному рівнях — формувати так званий інноваційний мегакластер. Iнформація про[…]

Звіт про діяльність Секції розвитку конкурентоспроможності економіки на основі кластерної моделі Спілки Економістів України (СЕУ) за 2012 рік

ЗВІТ про діяльність Секції розвитку конкурентоспроможності економіки на основі кластерної моделі Спілки Економістів України (СЕУ) за 2012 рік (науковий керівник – Член Правління СЕУ, академік УАН, к.е.н., Соколенко С.І.) У звітному періоді члени Секції брали участь в розробці стратегії інноваційного розвитку економіки України, у проведенні аналізу проектів довгострокового економічного розвитку окремих регіонів України, а також[…]

chernyhiv river cluster map

Кластер водного туризма в Черниговской области

Следующие материалы публикуются в гостевой рубрике. Руководитель проекта «Кластер водного туризма в Черниговской области» Провозин Сергей Владимирович поделился опытом создания и управления кластера. Связаться с кластером можно через емайл psv@chb.net.ua или через сайт www.desnatravel.com . В проекте «Кластере водного туризма в Черниговской области» есть инновационные моменты, а так же комплексность и системность. За 6 лет[…]

Новое кластерное исследование эффективного использования водных ресурсов

Обращаем ваше внимание на новое кластерное исследование проведённое Станиславом Соколенко. В нём даются рекомендации для кластерного подхода при реализации стратегии эффективного использования водных ресурсов, а также приводятся примеры девяти типов кластеров, например кластеров поставки питьевой воды, кластеров судостроения, кластеров водного туризма и.т.д. Читайте здесь.

Дисертаційне дослідження І.О. Мартиняк

Інститут регіональних досліджень національної Академії Наук України м. Львів, 30.11.2012 р. Шановні колеги! Національна економіка України продовжує долати труднощі переходу до нової епохи свого розвитку, заснованого на ринкових відносинах, які поступово набувають значення пріоритетного механізму координації діяльності суб’єктів господарювання. Нові умови вимагають кардинальних перетворень усіх соціально-економічних відносин, реструктуризації виробництва, якісно нових підходів, орієнтованих на інноваційну[…]

Круглий стіл «Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності»

Національний Інститут Стратегічних Досліджень м. Київ, Круглий стіл, 13.12.2012 р. Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності Соколенко С.І. Спілка економістів України 1. Основні передумови. Закінчується непростий 2012 рік, протягом якого Україна поступово сповзала в зону соціально-економічної депресії. Цей процес супроводжувався уповільненням економічної динаміки та ділової активності, зниженням цін на українську продукцію, зростанням безробіття.[…]

Пропозиції Засідання Правління Асоціації роботодавців

Засідання Правління Асоціації роботодавців в м. Києві 15 листопада 2012 р. Пропозиції «Підвищення конкурентоспроможності економіки України і регіонів на основі розвитку інноваційних кластерів» С.І. Соколенко Президент Міжнародної Фундації сприяння ринку, Член Президії Спілки економістів України, Радник Президента ТППУ, Голова Правління ВАТ «Укрімпекс» Розглянувши перспективи і шляхи впровадження нових організаційно-економічних технологій управління територіальним розвитком на основі[…]

Кластерний підхід як технологія управління регіональним економічним розвитком

VI міжнародна науково-практична конференція «Кластерний підхід до управління та розвитку регіонів» м. Севастополь, 21-22 червень, 2012р., Севастопольська ТПП Кластерний підхід як технологія управління регіональним економічним розвитком Соколенко С.І., Президент МФСР, член Президії СЕУ Тема технологічної модернізації економіки України та її регіонів стала дуже актуальною в останні двадцять років. Однак, процес поширення нових постіндустріальних технологій, що[…]