Як на основі кластерів підняти конкурентоспроможність економіки України

Перший регіональний форум представників малого і середнього бізнесу м. Донецьк, 17.11.2011р. Як на основі кластерів підняти конкурентоспроможність економіки України С. І. Соколенко Президент МФСР Шановні колеги! Завжди приємно бувати в такому динамічному, активному середовищі, як м. Донецьк. Особливо в такі революційні часи. Три тижні тому Прем’єр-Міністр М. Азаров доручив Міністерству економіки разом з НАНУ розробити[…]

Рекомендації щодо вдосконалення законодавства з підвищення конкурентоздатності економіки на основі створення і розвитку промислових кластерів

Засідання Комітету підприємців базових галузей промисловості ТПП України 15 листопада 2011р., ТППУ Рекомендації щодо вдосконалення законодавства з підвищення конкурентоздатності економіки на основі створення і розвитку промислових кластерів Учасники засідання Комітету підприємців базових галузей промисловості ТПП України відзначають, що вдосконалення законодавства з підвищення конкурентоздатності економіки на основі створення і розвитку в Україні промислових кластерів є важливим[…]

Науково-практична конференція «Раціональне природокористування – важлива умова ноосферного розвитку України»

Науково-практична конференція «Раціональне природокористування – важлива умова ноосферного розвитку України» 22-23 вересня 2011 р. ІПРЕЕД НАНУ (м. Одеса) Соколенко С.І. Президент МФСР «Приморська перлина формує природоохоронні кластери» Просування України до створення інноваційно-інвестиційної системи. Сучасний потенціал української економіки. Пріоритети природоохоронної діяльності в Україні. Інституційні та законодавчі аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів. Стратегічні пріоритети довгострокового розвитку Одеської області[…]

Круглий стіл в Інституті законодавства Верховної Ради України

Правова база розвитку кластеризації економіки (Круглий стіл в Інституті законодавства Верховної Ради України, м. Київ, 15.06.2011) 1. Нова епоха розвитку – від економіки фірм до економіки об’єднань; реструктуризації виробництва; нові підходи; головне – інновації. Сучасний рівень української економіки не відповідає вимогам сучасної ринкової економіки. Потрібні кластери. 2. Кластерна політика сьогодні широко поширена. Багато її інтерпретацій.[…]

Модернизация промышленности после кризиса на основе кластеров

Круглый стол в Национальном институте стратегических исследований (г. Киев, 14.06.2011) Национальная экономика Украины вступила в новую эпоху своего развития, основанную на рыночных отношениях как приоритетном механизме координации деятельности субъектов хозяйствования. В новых условиях потребовались кардинальные преобразования всех социально-экономических отношений, реструктуризация производства, развитие качественно новых подходов, ориентированных на инновационную деятельность всех хозяйствующих субъектов. Организационно-технологическая реструктуризация промышленности[…]

Экономическая безопасность и развитие экономики на кластерной основе

Выступление 09.06.2011 г. на Круглом столе Международной конференции «Экономическая безопасность и развитие предпринимательства на кластерной основе» Академия муниципального управления, г. Киев, ул. Ивана Кудри, 32 Экономическая безопасность и развитие экономики на кластерной основе С. И. Соколенко Президент МФСР, Член Президиума СЭУ Глобализация как ключевой фактор современной экономики воздействует на политическую, социальную и экономическую системы каждого[…]

Опубликовано Кластерное Исследование Запорожской области

В ноябре 2010 года Международная Фундация содействия рынку (МФСР) совместно с Союзом экономистов Украины (СЭУ), Торгово-промышленной палатой Украины (ТППУ) и ОАО «Укримпэкс» провела детальное исследование кластерного потенциала Запорожья. Полный отчет исследования сегодня был опубликован на портале. Введение 1. Уровень кластеризации мировой экономики в первом десятилетии ХХ столетия 2. Мировой опыт эффективного развития производственных кластеров 3.[…]

Звіт про діяльність Секції розвитку конкурентоспроможності економіки на основі кластерної моделі за 2010 рік

Звіт про діяльність Секції розвитку конкурентоспроможності економіки на основі кластерної моделі за 2010 рік (Науковий керівник – Член Правління СЕУ, академік УАН, к.е.н. Соколенко С.І) Зусилля науковців Секції на протязі звітного періоду були зосереджені на дослідженнях та пошуку можливостей створення економічних та організаційних умов, що забезпечують посилення конкурентних позицій та залучення інвестицій в регіони, райони[…]

Перспективы повышения конкурентоспособности экономики Запорожской области на основе кластеров

С.И. Соколенко В.И. Шамилов На протяжении всего первого десятилетия ХХI ст. Запорожская Торгово-Промышленная Палата интенсивно ведёт поиски путей ускорения развития промышленности региона в условиях нарастания конкурентной борьбы на внутренних и международных рынках. На протяжении большей части прошлого столетия Запорожская область была одним из наиболее динамично развивающихся регионов. Её экономический потенциал к концу 80-х годов находился[…]

Особливості діяльності та розвитку об’єктів зеленого туризму у регіонах та проблеми створення міжнародних кластерів у цій галузі

Сьогодні туристська індустрія світу зазнає часи активного розвитку та формування нових напрямків. Паралельно з традиційними видами туризму набувають поширення усілякі нетрадиційні форми відпочинку та подорожей. Все більший вплив на сферу туризму робить поширення ідей екологізації життя. В більшості країн Європи заняття сільським туризмом заохочується на державному рівні. Не випадково тому в цих країнах  частка екоподорожей[…]