Особливості розвитку екологічно чистого виробництва на основі інноваційних кластерів

19 вересня 2013 р., м. Рівне Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічно чисте виробництво – основа підвищення якості продукції на товарних ринках України» Соколенко С.І. Науковий керівник Секції розвитку конкурентоспроможної економіки на основі кластерної моделі «Особливості розвитку екологічно чистого виробництва на основі інноваційних кластерів» 1.Світовий досвід виробництва екологічно чистої продукції на основі кластерів. Ринок екологічно чистої продукції[…]

Звіт про діяльність Секції розвитку конкурентоспроможності економіки на основі кластерної моделі Спілки Економістів України (СЕУ) за 2012 рік

ЗВІТ про діяльність Секції розвитку конкурентоспроможності економіки на основі кластерної моделі Спілки Економістів України (СЕУ) за 2012 рік (науковий керівник – Член Правління СЕУ, академік УАН, к.е.н., Соколенко С.І.) У звітному періоді члени Секції брали участь в розробці стратегії інноваційного розвитку економіки України, у проведенні аналізу проектів довгострокового економічного розвитку окремих регіонів України, а також[…]

Дисертаційне дослідження І.О. Мартиняк

Інститут регіональних досліджень національної Академії Наук України м. Львів, 30.11.2012 р. Шановні колеги! Національна економіка України продовжує долати труднощі переходу до нової епохи свого розвитку, заснованого на ринкових відносинах, які поступово набувають значення пріоритетного механізму координації діяльності суб’єктів господарювання. Нові умови вимагають кардинальних перетворень усіх соціально-економічних відносин, реструктуризації виробництва, якісно нових підходів, орієнтованих на інноваційну[…]

Круглий стіл «Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності»

Національний Інститут Стратегічних Досліджень м. Київ, Круглий стіл, 13.12.2012 р. Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності Соколенко С.І. Спілка економістів України 1. Основні передумови. Закінчується непростий 2012 рік, протягом якого Україна поступово сповзала в зону соціально-економічної депресії. Цей процес супроводжувався уповільненням економічної динаміки та ділової активності, зниженням цін на українську продукцію, зростанням безробіття.[…]

Пропозиції Засідання Правління Асоціації роботодавців

Засідання Правління Асоціації роботодавців в м. Києві 15 листопада 2012 р. Пропозиції «Підвищення конкурентоспроможності економіки України і регіонів на основі розвитку інноваційних кластерів» С.І. Соколенко Президент Міжнародної Фундації сприяння ринку, Член Президії Спілки економістів України, Радник Президента ТППУ, Голова Правління ВАТ «Укрімпекс» Розглянувши перспективи і шляхи впровадження нових організаційно-економічних технологій управління територіальним розвитком на основі[…]

Кластерний підхід як технологія управління регіональним економічним розвитком

VI міжнародна науково-практична конференція «Кластерний підхід до управління та розвитку регіонів» м. Севастополь, 21-22 червень, 2012р., Севастопольська ТПП Кластерний підхід як технологія управління регіональним економічним розвитком Соколенко С.І., Президент МФСР, член Президії СЕУ Тема технологічної модернізації економіки України та її регіонів стала дуже актуальною в останні двадцять років. Однак, процес поширення нових постіндустріальних технологій, що[…]

Структура кластерних систем по регіонах України

  Економічний регіон Пріоритетні напрями розвитку кластерів Реально діючі кластерні структури Подільський:-Вінницька обл. -Тернопільська -Хмельницька обл. Машинобудування, підтримка існуючих кластерів (швейного, будівельного, харчового, туризму) -Хмельницький будівельний кластер,-Хмельницький швейний кластер, -Кам’янець-Подільський туристичний кластер, -кластер сільського туризму «Оберіг»   (с.Гриців, Хмельницька обл.), -інноваційно-інвестиційний кластер (м.Тернопіль), -Вінницький переробно-харчовий кластер Карпатський:-Закарпатська обл. -Львівська обл. -Івано-Франківська -Чернівецька обл.     Хімічний,[…]

Круглий стіл на тему «Трансформація менеджменту в мінливих умовах ринку»

Круглий стіл на тему: «Трансформація менеджменту в мінливих умовах ринку» Будинок профспілок України, 29.05.2012 (8-й поверх, к. 33) Проблеми впровадження інновацій в умовах трансформації економіки Соколенко С.І., Президент МФСР, член Президії СЕУ Тема всебічної технологічної модернізації економіки України та її регіонів набуває в останні роки все більшої актуалізації. Однак, процес поширення нових постіндустріальних технологій, що[…]

Аспекти використання міжнародних порівняльних досліджень в програмуванні соціально-економічного розвитку України

Інститут законодавства Верховної Ради України Аспекти використання міжнародних порівняльних досліджень в програмуванні соціально-економічного розвитку України Круглий стіл, 23.05.2012 (Текст виступу) Соколенко С.І., Президент МФСР, член Президії СЕУ Дякую за поставлену сьогодні на обговорення тему поєднання науки з виробництвом та освітою, узгодження міжнародних програм розвитку з питаннями національного та регіонального розвитку України. Позитивне враження склалося також[…]

Ринкова економіка на основі виробничих кластерів

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України 04.04.2012р. Соколенко С. І. Президент МФСР, Голова Правління ВАТ «Укрімпекс» 1. Розвиток якісно нових виробничих відносин у ХХІ столітті. Перехід на нову модель економічного розвитку, що відбувається під впливом безпрецедентних здобутків в науці та технологіях, вимагає від кожної країни удосконалення ринкових механізмів господарювання,[…]